INP_2016_12

 Iepirkumi

Nolikums   (.pdf)

Pielikumi (.docx)

[1.] pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma
[2.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma
[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija
[4.] pielikums. Pretendenta veikto būvdarbu saraksta forma
[5.] pielikums. CV forma piedāvātajam personālam

[6.] pielikums. genplāns   (.pdf)

[7.] pielikums šķērsgriezuma shēmas (.pdf)

                           CD 3-1 Skersgriez

                           CD 3-2 Skersgriez

[8.] pielikums darba daudzumu saraksts  (.xls)

[9.] pielikums Paskaidrojuma raksts    (.pdf)

 

 

Аtpakaļ pie saraksta

2015  2014  2013  2012 2011

     

 

 

 

 Skip to content