INP_2013_04

Iepirkumi

 

Nolikums (.pdf)

 

Pielikumi (.doc)

[1.] pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma

[2.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma

[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija

[4.] pielikums. Pretendenta veikto būvdarbu saraksta forma

[5.] pielikums. CV forma piedāvātajam personālam

[6.] pielikums. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība

 

 

CD daļa

 

 

 

CD-1-1Vispdati.pdf

 

 

CD-1-2Genplans.pdf

 

 

CD-2-1Izbuvesplans.pdf

 

 

CD-3-1Griezumi.pdf

 

 

Trase_Paskaidrojuma_raksts.pdf

 

ELT daļa

 

 

 

ELT-1-1.pdf

 

 

ELT-1-2.pdf

 

                              Аtpakaļ pie sarakstaSkip to content