IV_2013_1

Iepirkumi

 

„Malkas iegāde 2013./2014.g. Ilūkstes 1.vidusskolas apkurei”

 

Iepirkuma identifikācijas  Nr.”IV 2013/1”

  

Pasūtītājs: Ilūkstes 1.vidusskola, reģ.Nr.90002067463 

Juridiskā adrese: Raiņa ielā 49, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447, tālr./fakss65462189, e-pasts: 1vidusskola@ilukste.lv

Kontaktpersona: Jānis Anspoks, tālr.65462184, mob.26457759

Iepirkuma priekšmets: Malka 720 m3 (malkas garums nedrīkst pārsniegt 1 m, malkas diametrs 10 cm, piegādes daudzums vienā piegādes reizē 20 m3, suga- egle, priede,alksnis, bērzs, apse, skuju koku suga 15% no malkas daudzuma vienā piegādes reizē).

Paredzamā līgumcena: Ls 14.00

Piedāvājumus iesniegt līdz 2013.gada 21.janvārim, plkst.12.00

Publicēts: 2013-01-11

 

Nolikums (.pdf)

 

Pielikumi (.doc)

[1.] pielikums. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā

[2.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma

[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija

 

Аtpakaļ pie sarakstaSkip to content