INP_2013_02

Iepirkumi

 

Nolikums (.pdf)

 

Pielikumi (.doc)

[1.] pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos atklātā konkursā forma

[2.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma

[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija

[4.] pielikums. Pretendenta veikto pakalpojumu saraksta forma

[5.] pielikums. CV forma piedāvātajam personālam

[6.] pielikums. Līguma projekts

[7.] pielikums. Būvdarbu apjomi

  

 

Аtpakaļ pie sarakstaSkip to content