Dviete_1

                   Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus projekta

                   „ Dvietes parka brīvdabas estrādes būvniecība ”

 ietvaros

 

 

16.07.2012.

 

Pasūtītājs: Biedrība „ Dvietiņa ”

Pasūtītāja juridiskā adrese: „ Dvietes pamatskola ”, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441.

Kontaktpersona: Iveta Plone, biedrības „Dvietiņa” valdes priekšsēdētāja, tālr. 65475434, mob.t.28377279.

Piedāvājumus iesniegt līdz 23.07.2012. plkst.15:00 Dvietes pagasta pārvaldē vai elektroniski uz e-pastu: iveta.plone@dviete.lv

 

Pielikumā: Tehniskā specifikācija

 

 

BK-1

 

BK-2

 

BK-3

 

BK-4

 

BK-5

 

BK-6

 

BK-7

 

GP-1Skip to content