Iepirkumi_2012

Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu 

  

Iepirkumi 2012

 

Pasūtītājs: Ilūkstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000078782

Paziņojuma datums

Nr.

Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līguma izpildītājs

Līgumcena bez PVN (Ls)

Lēmuma pieņemšanas datums:

28.12.2012 INP 2012/41 Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana 10.01.2013.  plkst.11:00

1. daļa – Z/S “Mauriņi”

 

 

2. daļa – Z/S “Auziņas”

1.daļa – 6,50 un 13,00 par 1.km.

2. daļa – 6,50 un 13,00 par 1.km.

11.01.2013.

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

19.12.2012

INP 2012/40

Pārtikas produktu iegāde Ilūkstes 1.vidusskolai

16.01.2013. plkst. 11:00

    

   
11.12.2012 INP 2012/39 Kancelejas preču piegāde Ilūkstes novada pašvaldības vajadzībām 21.12.2012. plkst.11:00 SIA “Hermess” 2 155,72

17.01.2013.

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

05.12.2012 INP 2012/38 Traktora piekabes piegāde 17.12.2012. plkst.11:00 SIA “GABOTEH” 7 024,79

03.01.2013.

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

03.12.2012 INP 2012/37 Ārējo siltumtīklu izbūve Brīvības ielā, Ilūkstē 14.12.2012. plkst.11:00 SIA “Jēkabpils PMK” 33 822,61

19.12.2012.

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

28.11.2012 Aptauja Ventilācijas sistēmas izbūve Dvietes pagasta pārvaldes ēkā 06.12.2012. plkst.11:00    

07.12.2012.

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

12.11.2012 INP 2012/36 ELFLA Bebrenes sporta zāles renovācija projekta „Sporta zāles atjaunošana Bebrenē” ietvaros 26.11.2012. plkst.11:00 SIA “JŪMAS” 10 233,14

03.12.2012.

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

12.11.2012 Ilūkstes PII “Zvaniņš” 2012/2 Pārtikas produktu piegāde bērnu ēdināšanai

22.11.2012. plkst. 16:00

   

05. 12. 2012.

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

17.10.2012 INP 2012/35 Ceļa seguma posma izbūve Avotu ielā, Ilūkstē 29.10.2012. plkst.11:00 SIA “Jēkabpils PMK” 21 608,54

03.12.2012

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

15.10.2012 Aptauja Divu stacionāro datoru iegāde Ilūkstes novada pašvaldībai

19.10.2012

plkst. 11:00

SIA “LatinSoft”, Daugavpils   20.01.2012
11.10.2012 INP 2012/34 Kurināmā piegāde siltumenerģijas ražošanai Subatē 22.10.2012. plkst.11:00      
05.10.2012 INP 2012/33 ERAF

“Mācību aprīkojuma, iekārtu, piederumu un mēbeļu piegāde projekta “Ilūkstes novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācija” ietvaros”

15.10.2012 Skaidrojums Nr.1

31.10.2012 Skaidrojums Nr.2 

                       Shēma

05.11.2012. plkst. 11:00

1 .daļa – SIA “KJ Serviss”

2. daļa – SIA “PROLUX”

3. daļa – SIA “Vitrum iekārta”

1 .daļa – 39 520,00

2. daļa – 24 955,00

3. daļa –26 316,96

16.11.2012
19.09.2012 INP 2012/32 ELFLA

Pārvietojamo biotualešu piegāde projekta „Subates tirgus laukuma aprīkošana tirgus aktivitāšu veicināšanai” ietvaros

01.10.2012. plkst.11:00 SIA “JAKUBINI” 1 345,00

03.10.2012.

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

19.09.2012 IS vsk. 2012/1 Pārtikas produktu iegāde Ilūkstes Sadraudzības vidusskolai 01.10.2012. plkst.14:00

Nr. 1 – SIA “Sanitex Baltic Distribution”

Nr. 2 – AS „LATVIJAS MAIZNIEKS”

Nr. 3 – SIA „FOREVERS”

Nr.4  – AS ”Latgales piens”

Nr. 5 – SIA “Sanitex Baltic Distribution”

Nr. 6 – SIA „JUNONA BEP”

Nr.7 – SIA “Sanitex Baltic Distribution”

Nr. 1 – 1944,44

 

Nr. 2 – 1008,10

Nr. 3 – 5040,16

Nr.4  – 822,80

Nr. 5 – 427,30

Nr. 6 – 275,00

Nr.7 – 790,10

03.10.2012.

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

18.09.2012 INP 2012/31 ELFLA

Tirdzniecības nojumju iegāde projekta „Subates tirgus laukuma aprīkošana tirgus aktivitāšu veicināšanai” ietvaros

01.10.2012. plkst.11:00

SIA “MK Dizains” 4 900,00

08.10.2012

Paziņojums

par lēmuma

pieņemšanu

05.09.2012 INP 2012/30

Degvielas iegāde Ilūkstes novada Pilskalnes, Dvietes, Šēderes un Eglaines pagastu pārvalžu vajadzībām

17.09.2012. plkst.11:00

1. daļa- SIA “RusLatNafta”

2.daļa- SIA “RusLatNafta”

3.daļa – SIA “RusLatNafta”

1. daļa –    1 746,34

2. daļa –    7 150,40

3. daļa –    9 696,00

17.09.2012

Paziņojums

par lēmuma

pieņemšanu

30.08.2012 INP 2012/29 Materiālu  iegāde Subates pilsētas ielu apgaismošanai

10.09.2012. plkst.11:00

SIA “ELKO” 2 584,30

18.09.2012.

Paziņojums

par lēmuma

pieņemšanu

28.08.2012 INP 2012/28 Jelgavas ielas renovācija Ilūkstes novada Subatē

10.09.2012. plkst.11:00

AS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajons 20 569,00

10.09.2012

Paziņojums

par lēmuma

pieņemšanu

31.07.2012 INP 2012/27 ERAF

Mācību aprīkojuma, iekārtu un piederumu piegāde projekta “Ilūkstes novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācija” ietvaros

20.08.2012. Skaidrojums Nr.1., 3.daļa

28.08.2012. plkst. 11:00

1 .daļa – SIA “KJ Serviss”

2. daļa – SIA “SPARKS A”

3. daļa – SIA “ATEA”

1 .daļa – 5 775,00

2. daļa – 34 647,20

3. daļa –22 630,41

25.09.2012
19.07.2012

INP 2012/26

Bebrenes kultūras nama jumta renovācija 30.07.2012. plkst.11:00 SIA “Latgales Jumts” 3 912,69 06.08.2012
18.07.2012 INP2012/25 ELFLA

Bebrenes Profesionālās vidusskolas un Bebrenes vidusskolas teritoriju labiekārtošanas 1.kārta

30.07.2012. plkst.11:00 SIA “ASFALTBŪVE” 119 911,33 30.08.2012
12.07.2012 INP 2012/24 Ilūkstes novada pašvaldības ielu, ceļu un laukumu rekonstrukcija 23.07.2012. plkst.11:00

1.daļa – SIA “Jēkabpils pakalpojumi-būvniecība”

2.daļa  – iepirkums pārtraukts

3.daļa – SIA “Latgales ceļdaris”

4.daļa – SIA “Jēkabpils pakalpojumi-būvniecība”

1.daļa –  11 096,73

 

 

 

 

3.daļa –  26 337,80

 

4.daļa –      5 473,68

26.07.2012
29.06.2012 INP 2012/23 ELFLA Ārējā apgaismojuma balstu iegāde projekta „Ilūkstes novada brīvdabas estrādes būvniecība” ietvaros 10.07.2012. plkst.11:00 Personu grupa: SIA “Eco Wind Energy” un SIA “JUSTS” 8 673,90 23.07.2012
28.06.2012. IV 2012/1 Malkas iegāde 2012./2013.g Ilūkstes 1.vidusskolai 06.09.2012. plkst.12.00 Z/S Daugaviņas, reģ.Nr. 41501003908, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447 5600,00 10.07.2012.
27.06.2012. INP 2012/22 ERAF Būvuzraudzības veikšana  projektam „Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa)  rekonstrukcija, 1.kārta” 09.07.2012. plkst.11:00 Iepirkums pārtraukts ———— 23.01.2013
26.06.2012. INP 2012/21 KPFI Būvuzraudzības veikšana  projektam „Kompleksi energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada pašvaldības ēkās” 09.07.2012. plkst.11:00    

 30.09.2013

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 

14.06.2012

INP 2012/20 ESF

Ilūkstes novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam,  Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas  2013.-2030. gadam izstrāde

21.06.2012. SKAIDROJUMS 1

27.06.2012., plkst.11:00 SIA “Reģionālie projekti” 14840,00 18.09.2012
13.06.2012 INP 2012/19 KPFI

Kompleksi energoefektivitātes pasākumi Ilūkstes novada pašvaldības ēkās

10.07.2012. plkst. 11:00

Iepirkuma procedūra pārtraukta ————-

27.09.2012

29.05.2012  

2 datoru un UPS iegāde Ilūkstes novada pašvaldībai

31.05.2012. plkst. 11:00 SIA “LatinSoft”, Daugavpils 926,00 31.05.2012
23.05.2012 INP 2012/18 ERAF

Mācību aprīkojuma, iekārtu, piederumu un mēbeļu piegāde projekta “Ilūkstes novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla optimizācija” ietvaros

20.06.2012. Skaidrojums Nr.1; 6.daļa

02.07.2012. Grozījumi Nr.1

30.07.2012. Grozijumi Nr. 2 un Konsolidētais nolikums ar
grozījumiem

06.08.2012. Skaidrojums Nr. 2

30.07.2012       Iepirkums pārtraukts 6. daļā

27.08.2012. plkst. 11:00

2. daļa – SIA “LIKRA”

5. daļa – SIA “BIO NAMS”

2. daļa – 

 5 330,58

5. daļa – 17 835,00

23.10.2012
18.05.2012 INP 2012/17 ERAF

Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcija, 1.kārta

31.05.2012. Skaidrojums1

05.06.2012. Skaidrojums2

13.06.2012. Grozijumi 1, papildinājumi grafiskajā daļā

13.06.2012. Skaidrojums 3

19.06.2012. Skaidrojums 4

21.06.2012. Skaidrojums Nr.5

25.06.2012. Skaidrojums Nr.6

18.06.2012. plkst. 11:00 SIA “RE&RE” 989 520,28 28.12.2012
14.05.2012. INKC 2012/1

Malkas iegāde INKC

14.06.2012. plkst.15:55 Māris Šarsūns 2900.00 15.06.2012.
23.04.2012 INP 2012/16 ELFLA Ilūkstes novada brīvdabas estrādes būvniecība 21.05.2012. plkst. 11:00

SIA “Jēkabpils PMK”

202 905,32

21.05.2012.

23.04.2012

INP 2012/15

Degvielas iegāde 22.05.2012. plkst. 11:00

1. daļa- SIA “LUKoil Baltija R

2.daļa- KS “Tehniskais centrs”

6.daļa – SIA “Siliņi”

3.daļa- iepirkuma procedūra          pārttraukta

4.daļa- iepirkuma procedūra          pārttraukta

5.daļa- iepirkuma procedūra          pārttraukta

1. daļa – 10 452,20

2. daļa –    9 448,88

 

6. daļa – 10 608,50

01.08.2012
16.04.2012 INP 2012/14 „Biroja tehnikas piegāde Ilūkstes novada pašvaldībai” 02.05.2012. plkst.11:00

1.daļa – SIA “ATEA”

2.daļa – SIA “AB Lat”

1.daļa – 1310,01

2.daļa – 2575,62

16.05.2012.
05.04.2012 INP 2012/13 ESF Atkārtoti tiek izsludināts iepirkums  „Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegāde Ilūkstes novada pašvaldības projekta „Ilūkstes novada sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem sociālās kompetences veidošana” vajadzībām” 19.04.2012. plkst.11:00

1.daļa – IK “Ritme”

2.daļa – SIA “Likra”

3.daļa – SIA “Likra”

1.daļa – 2618,00

2.daļa – 475,47

3.daļa – 232,54

07.05.2012.
29.03.2012   Kaspersky WorkSpace Security un ESET NOD32 Antivirus Business Edition programmatūras atjaunošanas licenču iegāde Ilūkstes novada pašvaldībai

04.04.2012.

plkst. 11:00

SIA “LatinSoft”, Daugavpils 617,81 04.04.2012
27.03.2012.

INP 2012/12 ESF

„Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegāde Ilūkstes novada pašvaldības projekta „Ilūkstes novada sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem sociālās kompetences veidošana” vajadzībām”

10.04.2012. plkst.11:00

Pārtraukts

———-

02.04.2012.

14.03.2012 INP 2012/11 ELFLA

„Tehniskās dokumentācijas izstrāde projektam „Bebrenes Profesionālās vidusskolas un Bebrenes vidusskolas teritoriju labiekārtošana””

20.02.2012. skaidrojums 1

26.03.2012. plkst.11:00 Iepirkums pārtraukts ———- 17.05.2012.
12.03.2012 INP 2012/10 ELFLA

„Ilūkstes pilsētas Kastaņu ielas (no Jēkabpils līdz Grāvju ielai) rekonstrukcija”

15.03.2012. skaidrojums 1

23.03.2012. plkst.11:00 Personu grupa: SIA “Asfaltbūve” un SIA “Ixcom” 96 950,10 10.04.2012.
05.03.2012 INP 2012/9 KPFI “Karstā ūdens sagatavošanas biomasas apkures iekārtas piegāde un uzstādīšana Dvietes pagasta katlu mājā projekta „Dvietes pagasta pašvaldības objektu katlu mājas modernizācija” ietvaros” 02.04.2012., plkst.11:00 SIA “Siltumtehserviss” 49 322,56 12.04.2012.
02.03.2012

INP 2012/8

“Jaunas automašīnas iegāde”

13.03.2012. plkst.11:00

SIA “Tehauto Latgale” 11 572,95 27.03.2012.
28.02.2012 INP 2012/7 ESF Ilūkstes novada pašvaldība atkārtoti ir izsludinājusi iepirkumu
“Materiālu, biroja un kancelejas preču iegāde Ilūkstes novada
pašvaldības projekta “Ilūkstes novada sociālās atstumtības riskam
pakļauto ģimeņu ar bērniem sociālās kompetences veidošana” vajadzībām”.
12.03.2012. plkst.11:00 SIA “ALBA-LTD” 9 913,18 16.03.2012.
17.02.2012 INP 2012/6 ESF “Materiālu, biroja un kancelejas preču iegāde Ilūkstes novada pašvaldības projekta “Ilūkstes novada sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem sociālās kompetences veidošana” vajadzībām” 28.02.2012. plkst.11:00 Iepirkums pārtraukts ———— 23.02.2012
15.02.2012 INP 2012/5 ESF “Degvielas iegāde Ilūkstes novada pašvaldības projekta „Ilūkstes novada sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu ar bērniem sociālās kompetences veidošana”ietvaros”

27.02.2012. plkst.11:00

SIA “LUKoil Baltija R” 5 241,81 02.03.2012.
13.02.2012 INP 2012/4 “Kurināmā iegāde siltumenerģijas ražošanai Šēderē” 24.02.2012. plkst.11:00 SIA “Artavas TTP” 11,50 par 1 MWh 06.03.2012.
08.02.2012. INP 2012/3 ELFLA

“Tehniskās dokumentācijas izstrāde projektam „Ilūkstes novada brīvdabas estrādes būvniecība””

15.02.2012         Skaidrojums Nr. 1

16.02.2012         Skaidrojums Nr. 2

                               Skaidrojums Nr. 3

20.02.2012. plkst.11:00 Iepirkums pārtraukts ———— 21.02.2012.
16.01.2012. INP 2012/2 KPFI “Karstā ūdens sagatavošanas biomasas apkures iekārtas piegāde un uzstādīšana Dvietes pagasta katlu mājā projekta „Dvietes pagasta pašvaldības objektu katlu mājas modernizācija” ietvaros”

13.02.2012.

plkst 11:00

Iepirkuma procedūra pārtraukta ———— 13.02.2012.
11.01.2012. INP 2012/1 “Kancelejas preču iegāde Ilūkstes novada pašvaldības vajadzībām” 23.01.2012. plkst 11:00 SIA “Pro Line D” 1 624,25 26.01.2012

 

          IepirkumiSkip to content