ORN_2013_01

Informatīvais paziņojums

Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ORNAMENTS”, reģ. Nr. 41503003743 Juridiskā adrese: Jelgavas ielā-21, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV-5447, tālr. 654-62157 

e- pasts:  ornamentsEtae-apollo.lv 

Projekts, kura ietvaros tiks veikts iepirkums, nosaukums un numurs: „Katlu mājas  „Bebrenes tehnikums” siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana”, Līgums par projekta īstenošanu Nr. L-PCS-13-0076 (identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/025).

Iepirkuma procedūras nosaukums:„Katlu mājas  „Bebrenes tehnikums” siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana”

Iepirkuma priekšmets:  katlu mājas būvniecība un tehnoloģisko iekārtu piegāde un uzstādīšana. 

Iepirkuma identifikācijas numurs: „ORN2013/1 KF”.

Piedāvajumu iesniegšanas vieta un termiņš: SIA “ORNAMENTS”, Jelgavas ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, līdz 29.07.2013. plkst.11.00.

 

Nolikums (.pdf)

 

Pielikumi (.doc)

[1.] pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos atklātā konkursā forma

[2.] pielikums. Piedāvājuma un līguma nodrošinājuma forma pēc būtības

[3.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma

[4.] pielikums. Tehniskā specifikācija

[5.] pielikums. Pretendenta veikto darbu saraksta forma

[6.] pielikums. CV forma piedāvātajam personālam

[7.] pielikums. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība

[8.] pielikums. Līguma projekts

[9.] pielikums. Darbu apjomi. (.xls)

 

Kopsavilkums

Koptāme

 

Zemes darbi

Pamati un cokola sijas

 

Metāla karkass

Ārsienas

 

Fasāde

Jumts

 

Ailas

Grīdas

 

Atbalsta siena

Apdares darbi

 

Pandusi un apmale ap ēku

Inženiertīkli

 

Tehnoloģiskās iekārtas,  piegāde  un uzstādīšana

[10.] pielikums Grafiskā daļa (.pdf)

 

Nolikuma grafiskā daļa būvdarbi

 

 

Bebrenes KM shema

 

 

 Kontaktpersona: Jurijs Altāns; tālrunis: 5462157; 26402197 ”.

Pieņemts lēmums par atklātā konkursa pārtraukšanu  SIA “ORNAMENTS 24.07.2013. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.4  par atklātā konkursa  pārtraukšanu sakarā ar atzinuma ar iebildumiem saņemšanu no LIAA.

Аtpakaļ pie sarakstaSkip to content