INP_2013_17

Iepirkumi

 

Nolikums (.pdf)

 

Pielikumi (.doc)

[1.] pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos atklātā konkursā forma

[2.] pielikums. Piedāvājuma un līguma nodrošinājuma forma pēc būtības

[3.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma

[4.] pielikums. Tehniskā specifikācija

[5.] pielikums. Pretendenta veikto būvdarbu saraksta forma

[6.] pielikums. CV forma piedāvātajam personālam

[7.] pielikums. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība

[8.] pielikums. Līguma projekts

[9.] pielikums. Paskaidrojuma raksts

[10.] pielikums. Darbu apjomi

 

                              Аtpakaļ pie sarakstaSkip to content