INP_2013_18

Iepirkumi

 

Nolikums (.pdf)

 

Pielikumi (.doc)

[1.] pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma

[2.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma

[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija

[4.] pielikums. CV

[5.] pielikums. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība

 

Grafiskais pielikums (.pdf)

BK_1

BK_11

BK_2

BK_12

BK_3

BK_13

BK_4

BK_14

BK_5

GP_1

BK_6

Paskaidrojuma raksts

 

 

                              Аtpakaļ pie sarakstaSkip to content