IV_2013_2

Informatīvais paziņojums

“Malkas iegāde Ilūkstes 1.vidusskolas apkurei”

Pasūtītājs: Ilūkstes 1.vidusskola, reģ.Nr.90002067463.

Juridiskā adrese: Raiņa ielā 49, Ilūkstē, Ilūkstes novads ,LV-5447, tālr./fakss 65462189, e-pasts: 1vidusskola@ilukste.lv

Kontaktpersona: Jānis Anspoks mob.t.26457759, tālr.65462184

Iepirkuma priekšmets: Malka 800 m3,(malkas garums nedrīkst pārsniegt 1,05 m, malkas diametrs par 10 cm, piegādes daudzums vienā piegādes reizē 20 m3, suga-egle, priede, alksnis, bērzs, apse, skuju koku suga 15% no malkas daudzuma vienā piegādes reizē.)

Paredzamā līgumcena bez PVN: Ls 14.00

Piedāvājumus iesniegt līdz 2013.gada 20.decembrim, plkst.:12:00

 

Nolikums (.pdf)

 

Pielikumi (.doc)

[1.] pielikums. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā      

[2.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma 

[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija  

 

 

                              Аtpakaļ pie sarakstaSkip to content