INP_2013_25

Iepirkumi

 

Nolikums (.pdf)

 

Pielikumi (.doc)

[1.] pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos atklātā konkursā forma 

[2.] pielikums. Piedāvājuma un līguma nodrošinājuma forma pēc būtības 

[3.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma 

[4.] pielikums. Tehniskā specifikācija 

[5.] pielikums. Pretendenta veikto būvdarbu saraksta forma 

[6.] pielikums. CV forma piedāvātajam personālam 

[7.] pielikums. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība 

[8.] pielikums. Līguma projekts 

[9.] pielikums. Apliecinājums par noteikto rādītāju nodrošināšanu 

[10.] pielikums. Paskaidrojuma raksts 

 

[11.] pielikums. Darbu apjomi (.xls)

[12.] pielikums. Tehniskais projekts 

 

1saturs-Model.pdf   

1titullapa-Model.pdf   

1visp_datulapa-Model.pdf   

2novietne-Model.pdf  

3fasades-AfasB-B.pdf   

3fasades-DfasA-A.pdf  

3fasades-RfasC-C.pdf  

3fasades-ZfasD-D.pdf   

4mezgli-C-D-dibeli.pdf  

4mezgli-cokols.pdf   

4mezgli-dzegasmezgls.pdf   

4mezgli-dzegumezgli.pdf   

4mezgli-dzegumezgli2.pdf   

4mezgli-dzegumezgli3.pdf    

4mezgli-kabeli.pdf   

4mezgli-loguailas.pdf   

4mezgli-parsegl.pdf   

4mezgli-s1s2s3.pdf   

4mezgli-sturi.pdf   

5logi-logi1.pdf   

5logi-logi2.pdf   

5logi-logi3.pdf   

 ventilācijas sistēmas paskaidrojuma raksts, ventilācijas sistēmas izbūves plāni un materiālu specifikācija 

 

                              Аtpakaļ pie sarakstaSkip to content