Iepirkumi_2013

Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu 

Iepirkumi 2013

 

Pasūtītājs: Ilūkstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000078782

Paziņojuma datums

Nr.

Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līguma izpildītājs

Līgumcena bez PVN (Ls)

Lēmuma pieņemšanas datums:

 27.12.2013. INP 2013/25 KPFI

 Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Subates pamatskolā

Objekta apskate 16.01.2014. plkst.11:00, obligāta pieteikšanās.
Kontaktpersona: būvinženieris Reinis Līcis, e-pasts
reinis.licis@ilukste.lv, mob. 29349049.

21.01.2014. skaidrojums Nr.1

 28.01.2014. plkst. 11:00

 

 Līgums  

 

 18.02.2014.

lēmums    

 18.12.2013. Aptauja

Servera piegāde Ilūkstes novada pašvaldībai  

 20.12.2013

plkst. 12:00

 As Capital, Reģ. Nr. 40003088497, Ganību dambis 23c, Rīga, LV-1005  914.00

 20.12.2013.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 11.12.2013.  INP 2013/24 ENPI

 Slēpošanas inventāra piegāde projektam Nr.LLB-2-255 „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”/”Move for life”

19.12.2013. 

skaidrojums Nr.1

 27.12.2013. plkst.11:00

 

Līgums   

 

 04.02.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu   

 

 05.12.2013. IV 2013/2

 Malkas iegāde Ilūkstes 1.vidusskolas apkurei

 20.12.2013 plkst. 12:00

   

 

 03.12.2013.  Aptauja

 Brīvdabas trenažieru iegāde

 06.12.2013.

plkst.11:00

   

 

 25.11.2013 INP 2013/23

 Kancelejas preču piegāde

 06.12.2013. plkst.11:00

 

Līgums   

 

 30.012014

Paziņojums par pieņemto lēmumu   

 22.11.2013 Aptauja

 Biroja tehnika  

 27.11.2013

plkst. 11:00

 SIA “Rolling”, Plieņciema iela 37, Mārupe, LV-2167

 180,50LVL

156,50LVL

 29.11.2013

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 15.11.2013 INP 2013/22

 “Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes 1.vidusskolai”

06.12.2013. skaidrojums Nr.1 

 16.12.2013. plkst. 11:00

  

Daļa Nr. 1 Bakalejas preces, konservi un dažādi fasēti pārtikas produkti: SIA „Junona BEP”, reģ.Nr.41503006044, Ventspils iela 75, Daugavpils, LV-5404

3486,34

2.daļa Maize un miltu izstrādājumi: SIA „Moris”, reģ.Nr.41502005535, Dobeles iela 1a, Daugavpils, LV-5417

1294,85

Daļa Nr. 3 Gaļa un gaļas pārstrādes produkti, vistas gaļas izstrādājumi: SIA “Forevers”, reģ.Nr.40003307535, Granīta iela 9a, Rīga, LV-1057

6078,20

Daļa Nr. 4 Piens un piena pārstrādes produkti: SIA“Latgales piens”,

reģ.Nr.41503028291, Muitas iela 3-p, Daugavpils, LV-5401

8200,70

Daļa Nr. 5 Dārzeņi un augļi. SIA „Junona BEP”, reģ.Nr.41503006044, Ventspils iela 75, Daugavpils, LV-5404

2693,84

Daļa Nr. 6 Zivju produkti.: SIA „Junona BEP”, reģ.Nr.41503006044, Ventspils iela 75, Daugavpils, LV-5404

758,52

Daļa Nr. 7 Dārzeņi: Sandra Samoviča, reģ.Nr.24116612129, Jurija Gagarina iela 4-10, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

1231,40

 07.01.2014

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 06.11.2013 Ilūkstes PII “Zvaniņš” 2013/1

 Pārtikas produktu piegāde bērnu ēdināšanai

 19.11.2013. plkst.16:00

  

Daļa Nr. 1 Bakalejas preces, konservi un dažādi fasēti pārtikas produkti: SIA “Antaris”,

reģ. Nr.41503000412, Vidus iela 32, Daugavpils, LV-5401

3483.257

Daļa Nr. 3 Gaļa un gaļas pārstrādes produkti, vistas gaļas izstrādājumi SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”, reģ. Nr.42403012397,Rīgas iela 22,Rēzekne, LV-4601

5912.00

Daļa Nr. 4 Piens un piena pārstrādes produkti SIA“Junona BEP”,

reģ. Nr.41503006044, Ventspils iela 75, Daugavpils,LV-5404

4458.12

Daļa Nr. 5 Dārzeņi un augļi. SIA“Junona BEP”, reģ. Nr.41503006044, Ventspils iela 75, Daugavpils, LV-5404

1229.55

Daļa Nr. 6 Zivju produkti. SIA“Junona BEP”, reģ. Nr.41503006044, Ventspils iela 75, Daugavpils, LV-5404

1463.00

Daļa Nr. 7 Dārzeņi. SIA“Junona BEP”,

reģ.Nr. 41503006044, Ventspils iela 75, Daugavpils,LV-5404

1366.20

 

 

 11.12.2013

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 01.11.2013 Aptauja

 Biroja tehnika

06.11.2013

plkst. 11:00

 SIA „LDC Datortehnika”

Reģ.Nr. 42103048408

jur.adrese: Pasta iela 28, Liepāja LV-3401

 1737,92

 07.11.2013

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 30.10.2013 INP 2013/21 ENPI

 Slēpošanas inventāra piegāde projektam Nr.LLB-2-255 „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”/”Move for life”

11.11.2013. plkst.11:00    

 10.12.2013

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 01.11.2013 Aptauja

 Biroja tehnika

05.11.2013. plkst.16.00    

 

 23.10.2013 INP 2013/20 ENPI

 Slēpošanas inventāra piegāde projektam Nr.LLB-2-255 „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”/”Move for life”

 05.11.2013. plkst.11:00  Pārtraukts  ———

 25.10.2013

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 23.10.2013 INP 2013/19

 Tūrisma informācijas namiņa un tualetes piegāde, uzstādīšana dabas liegumā „Pilskalnes Siguldiņa”

04.11.2013. plkst.11:00

 

Līgums  

 

 27.11.2013

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 11.10.2013 INP 2013/18 ENPI

 Bebrenes muižas kompleksa dīķa tīrīšana un slūžu rekonstrukcija

14.10.2013 precizējums 3.pielikums

22.10.2013. plkst.11:00

 Personu grupa: SIA “Kaldabruņa 2020”, SIA “Purva Meliorācija”, SIA “Purva tehnika AE” 

Līgums  

 36749,29

11.12.2013

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 11.10.2013 Aptauja

 Biroja tehnika

28.10.2013. plkst.15:00  SIA “INDEED”  765,39

 29.10.2013

 21.10.2013 Aptauja

 Inventārs Ilūkstes ģimenes atbalsta centra telpu iekārtošanai

25.10.2013. plkst.15:00    

 

 11.10.2013 Aptauja

 Ģimenes atbalsta centra telpu remontdarbi Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra ēkā

18.10.2013. plkst.15:00  SIA “BORG”  3439,82

 29.10.2013

 08.10.2013 INP 2013/17

 Ilūkstes 1.vidusskolas galvenās ēkas un sporta zāles renovācija

Objekta apskate 24.10.2013 plkst. 11:00. Pulcēšanās Ilūkstes novada pašvaldībā (būvvaldē)

 

22.10.2013 Skaidrojums Nr1  

 

25.10.2013

Skaidrojums Nr.2 

 04.11.2013. plkst. 11:00

 

Līgums  

 

 09.12.2013

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 02.10.2013 INP 2013/16

 Kurināmā piegāde

14.10.2013. plkst.11:00

 

Līgums 2.daļa   

Līgums 3.daļa    

Līgums 4.daļa    

 

 12.11.2013

Paziņojums par pieņemto lēmumu

15.11.2013

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 27.09.2013  INP 2013/15 ERAF

 PIL 81 pants 10 daļa “Papildus apjomi iepirkumam “Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcijas 1. kārta”

 01.10.2013

 SIA “RE&RE”

 Līgums

 29259,67

01.10.2013

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 23.09.2013 Aptauja

 Slēpošanas inventāra piegāde projekta “Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta “Sports” standarta īstenošanai Ilūkstes 1. vidusskolā” ietvaros

30.09.2013 plkst 13:00

 SIA “EOGLAN SPORT”

1487,60

 11.10.2013

 26.09.2013  IS vsk. 2013/1

 Pārtikas produktu iegāde Ilūkstes Sadraudzības vidusskolai

 07.10.2013. plkst.14:00

Daļa Nr. 1 Bakalejas preces, konservi un dažādi fasēti pārtikas produkti

SIA „Antaris”, reģ. Nr. 41503000412, Vidus ielā 32, Daugavpils, LV-5401

Līgums lpp.1, lpp.2, lpp.3.

1891,48

Daļa Nr. 2 Maize un miltu izstrādājumi

SIA „MORIS”, reģ. Nr. 41502005535, Dobeles ielā 1a, Daugavpils, LV-5417

Līgums lpp.1, lpp.2, lpp.3.

718,15

Daļa Nr. 3 Gaļa un gaļas pārstrādes produkti, vistas gaļas izstrādājumi

SIA „FOREVERS” reģ. Nr. 40003307535, Granīta ielā 9a, Rīga, LV-1057

Līgums lpp.1, lpp.2, lpp.3.

5433,85

Daļa Nr.4 Piens un piena pārstrādes produkti

AS ”Latgales piens”, reģ. Nr.41503028291, Muitas ielā 3-p, Daugavpils, LV-5401

Līgums lpp.1, lpp.2, lpp.3.

1039,20

Daļa Nr. 5 Dārzeņi un augļi

SIA “Sanitex Baltic Distribution”, reģ. Nr. 40003166842, Vienības gatve 109, Rīga, LV-1058

Līgums lpp.1, lpp.2, lpp.3.

555,80

Daļa Nr. 6 Zivju produkti

SIA „JUNONA BEP” reģ. Nr. 41503006044, Ventspils ielā 75, Daugavpils, LV-5404

345,80

Daļa Nr.7 Dārzeņi

 SIA „JUNONA BEP” reģ. Nr. 41503006044, Ventspils ielā 75, Daugavpils, LV-5404

Līgums lpp.1, lpp.2, lpp.3.

960,50

  

 09.10.2013

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 03.09.2013 Aptauja

 Antivirusu programmu atjaunošanas licenču iegāde Ilūkstes novada skolās

09.09.2013 SIA “DPA”    762,11  11.09.2013
29.08.2013 INP 2013/14

Mazlietota pasažieru autobusa piegāde

09.09.2013. plkst.11:00  Iepirkums pārtraukts  ———-

 05.09.2013

Paziņojums par pieņemto lēmumu

03.06.2013 INP 2013/13 ENPI

Bebrenes muižas kompleksa dīķa tīrīšana un slūžu rekonstrukcija

Precizējums Nr.1

15.07.2013. plkst.11:00  Iepirkums pārtraukts  ———-

 30.09.2013

Paziņojums par pieņemto lēmumu

13.01.2013 INP 2013/12 ENPI

Bebrenes muižas kompleksa dīķa tīrīšana un slūžu rekonstrukcija

20.06.2013. precizējums Nr.1

26.06.2013. plkst.11:00 Iepirkums pārtraukts ———-

28.06.2013

Paziņojums par pieņemto lēmumu

12.06.2013 INP 2013/11

Ilūkstes novada vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošana un apsekošanas pārskata sagatavošana  

25.06.2013. plkst. 11:00  SIA “Ģeodēzists”  3 636,00

 28.06.2013

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

 

06.06.2013 INP 2013/10 Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi   17.06.2013. plkst. 11:00  SIA “SĒLIJAS MĒRNIECĪBA”  11 440,00

26.06.2013

Paziņojums par pieņemto lēmumu

27.05.2013 INP 2013/9

Saimniecības preču piegāde   

30.05.2013. skaidrojums Nr.1

10.06.2013. plkst.11:00

 

Līgums    

 

 24.10.2013

Paziņojums par pieņemto lēmumu

14.05.2013

INP 2013/8

“Zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumi”     

16.05.2013. precizējumu Nr.1 

28.05.2013. plkst. 11:00 Iepirkums pārtraukts ———

04.06.2013

Paziņojums par pieņemto lēmumu

25.04.2013 INP 2013/7 Atkritumu apsaimniekošana Ilūkstes novadā 27.05.2013. plkst. 11:00  SIA “EKO LATGALE” par 1 m3 8,68 Ls (bez PVN)  17.06.2013.
11.04.2013 INP 2013/6 ERAF Autoruzraudzība projekta “Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Raiņa un Brīvības) rekonstrukcija” ietvaros,      (1. un 2. kārta)

 

 

SIA “SKA projekts”, reģistrācijas Nr. 45403018537, Pils raj. 215-31, Jēkabpils, LV-5202 11 999,68

11.04.2013

Paziņojums par pieņemto lēmumu

12.04.2013 Aptauja

Galda datoru, monitoru un nepārtraukto barošanas bloku iegādi Ilūkstes novada Eglaines pamatskolai.

17.04.2013

plkst 11:00

SIA „ATEA”,

Reģ. Nr. 40003312822,

Ūnijas 11a, Rīga LV-1039

1277,58

19.04.2013

Paziņojums par pieņemto lēmumu

03.04.2013 Aptauja Kaspersky Endpoint Security  for Windows un ESET NOD32 Antivirus Business Edition programmatūras atjaunošanas licenču iegāde Ilūkstes novada pašvaldībai 10.04.2013

SIA DPA, PVN reģistrācijas numurs: LV40003351675,

Elizabetes 75, Rīga, LV1050, Latvija

515,42

11.04.2013

Paziņojums par pieņemto lēmumu

04.03.2013 INP 2013/5

Tehniskā projekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi būvobjektam „Ģērbtuvju ēkas un tribīņu būvniecība Ilūkstes stadiona teritorijā   

18.03.2013. plkst.11:00 SIA “Jēkabpils PMK” 92 587,00

02.04.2013

Paziņojums par pieņemto lēmumu

25.02.2013

INP 2013/4 ENPI

Ilūkstes novada Bebrenes ciema apgaismotas slēpošanas un nūjošanas trases izbūve  

07.03.2013. Skaidrojums Nr. 1 

11.03.2013. plkst.11:00 SIA “Jēkabpils PMK” 29 313,73

13.03.2013

Paziņojums par pieņemto lēmumu

21.02.2013 INP 2013/3

 

Sporta formas un inventāra piegāde 

26.02.2013. Skaidrojums   Nr. 1

01.03.2013. Skaidrojums Nr.2

04.03.2013. plkst.11:00

1.daļa – SIA “RANTZOWS SPORT

2.daļa – iepirkums pārtraukts

3.daļa – SIA “SPORTA PUNKTS LATVIJA

4.daļa – SIA “SPORTA PUNKTS LATVIJA

1.daļa  –

5 877,47

 

3.daļa –

2 968,97

 4.daļa –

5 799,86

1.daļa -11.04.2013

 

3.daļa – 08.03.2013.

4. daļa – 08.03.2013.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

29.01.2013 INP 2013/2 ERAF

Būvuzraudzības veikšana projekta „Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcija” ietvaros, 1. un 2. kārta”, ident.Nr. “INP 2013/2 ERAF  

27.02.2013. plkst. 11:00 SIA “K-RDB” 8 756,00 25.03.2013.
29.01.2013 INP 2013/1 ERAF

Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcijas 2.kārta  

06.02.2013. Skaidrojums Nr.1

13.02.2013. Skaidrojums Nr.2

15.02.2013. Skaidrojums   Nr. 3

18.02.2013. Skaidrojums   Nr. 4

19.02.2013. Skaidrojums Nr. 5

26.02.2013. plkst. 11:00 SIA “Saldus ceļinieks”      585 426,44 14.05.2013.
11.01.2013 IV 2013/1 Malkas iegāde 2013./2014.g Ilūkstes 1.vidusskolai   21.01.2013. plkst.12.00 Sia”Ekote”,reģ.Nr.41503056647, Kalēji, Šēderes pag., Ilūkstes novads, LV-5447 9720,00

21.01.2013.

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

  

         Iepirkumi


Skip to content