EGL_2014_1

 

Informatīvais paziņojums

“Kurināmā (malkas un akmeņogļu) piegāde

Ilūkstes novada Eglaines pamatskolas apkures vajadzībām”

Pasūtītājs:Ilūkstes novada Eglaines pamatskola , reģ. Nr.4212900501

Juridiskā adrese: Skolas iela 41, Eglaine, Ilūkstes novads, LV-5444

Tālrunis 65437033, e-pasts: skola@eglaine.lv

Kontaktpersona: Helēna Skrimble mob.tālr. 28343892, Eva Linkeviča mob.tālr.26169079

Iepirkuma priekšmets: Malka 250 m3 (malkas garums nedrīkst pārsniegt 0.80 m, malkas diametrs no 10cm līdz 30 cm, piegādes daudzums vienā piegādes reizē 20 m3, suga: egle, priede, alksnis, bērzs, apse, (apses koku suga ne vairāk kā 15% no malkas daudzuma

vienā piegādes reizē).

Piedāvājumus iesniegt līdz 2014.gada 20.janvārim, plkst.:12:00

 

Nolikums   

Pielikumi (.doc)

[1.] pielikums. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā          

[2.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma    

[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija    

 

 

Аtpakaļ pie sarakstaSkip to content