IVC_2014_03

Iepirkumi

 

Nolikums(.pdf)

 

Pielikumi (.doc)

[1.] pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā forma   

[2.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma  

[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija  

[4.] pielikums. Pretendenta veikto būvdarbu saraksta forma  

[5.] pielikums. CV forma piedāvātajam personālam  

[6.] pielikums. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība  

[7.] pielikums. Darbu daudzumu saraksts  

[8.] pielikums. Renovējamo telpu plānojums  

 

                              Аtpakaļ pie sarakstaSkip to content