SIA_VCI_iepirkums_2014

Ilūkstes novada pašvaldības

SIA „VESELĪBAS CENTRS „ILŪKSTE”” 

 

Iepirkumi 2014

 

Paziņojuma datums Nr.

Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Līguma izpildītājs

Līgumcena bez PVN (Ls)

Lēmuma pieņemšanas datums:
27.11.2014 SIA VCI 2014/13 ELFLA Eglaines feldšerpunkta remonts” 08.12.2014. plkst. 11:30 03.12.2014.

Iepirkums pārtraukts, jo konstatētas neprecizitētes iepirkumu nolikumā

07.11.2014 SIA VCI 2014/12 Žalūziju izgatavošana, piegāde un uzstādīšana sociālās aprūpes nodaļā 19.11.2014. plkst. 11:30 12.11.2014.

Iepirkums pārtraukts, jo konstatētas neprecizitātes iepirkumu nolikumā

06.11.2014 SIA VCI 2014/11 Renovācijas darbi SIA „Veselības centrs Ilūkste” sociālās aprūpes nodaļā

1) grozījumi veikti darbu daudzumu sarakstā – pielikums Nr.7, telpa virtuve, izlēgti darbu daudzumi

19.11.2014. plkst. 11:30  Līgums

2 lapa

3 lapa

4 lapa

5 lapa

6 lapa

201.11.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

31.10.2014 SIA VCI 2014/10 BŪVMATERIĀLU PIEGĀDE REMONTDARBU VEIKŠANAI 11.11.2014. plkst. 11:30  Līgums

2 lapa

3 lapa

4 lapa

12.11.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

19.08.2014 SIA VCI 2014/9 LOGU UN PALODŽU NOMAIŅA

21.08.2014

21.08.2014

  • Grozījumi tehniskajā specifikācijā  11. punktā iekšējās palodzes platums (350 mm) nomainīts uz  450 mm
01.09.2014. plkst. 11:30
 Līgums1

Līgums2

Līgums3

 02.09.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

04.08.2014 SIA“VCI 2014/8 Sadzīves ķīmijas un saimniecības preču iegāde SIA „Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām 15.08.2014. plkst. 11:30  Līgums1

Līgums2

Līgums3

Līgums4

Līgums5

Līgums6

Līgums7

 19.08.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

04.06.2014

SIA VCI 2014/7

Profesionālās virtuves tehnikas iegāde SIA „Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām 16.06.2014. plkst. 11:30 Līgums1

Līgums2

Līgums3

Līgums4

Līgums5

 17.06.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

29.05.2014

SIA VCI 2014/6

Malkas iegāde 2014./2015.g. SIA „Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām 10.06.2014. plkst. 11:30 Līgums1

Līgums2

 11.06.2014

Paziņojums par pieņemto lēmumu

28.05.2014

SIA VCI 2014/5

Medikamentu un medicīnas preču iegāde SIA „Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām

09.06.2014. plkst. 11:30 Līgums1

Līgums2

Līgums3

10.06.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

14.04.2014 SIA VCI 2014/4

 Pārtikas produktu piegāde SIA „ Veselības centrs Ilūkste”

28.04.2014. plkst.11.00 Līgums1

Līgums2

Līgums3

Līgums4

Līgums5

Līgums6

Līgums7

 Visi  28.04.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

26.03.2014 SIA VCI 2014/3

Eglaines feldšerpunkta remonts

07.04.2014. plkst. 12:00

  Iepirkums pārtraukts. Uzvarējušais iepirkumā pretendents informē par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu. Projekta Ēglaines feldšerpunkta infrastruktūras uzlabošana” apstiprinatās Telpu vienkāršotās renovācijas izmaksas ir 12259.53 EUR, bet nākamā pretendenta piedāvājums pārsniedz uzņēmuma finansiālās iespējas realizēt šo telpu vienkāršoto renovāciju.

18.03.2014 SIA VCI 2014/2

BŪVMATERIĀLU PIEGĀDE REMONTDARBU VEIKŠANAI

31.03.2014. plkst. 12:00  Līgums

2 lapa

3 lapa

4 lapa

01.04.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

12.02.2014 SIA VCI 2014/1

Malkas iegāde 2014./2015.g. SIA „Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām

24.02.2014. plkst. 12:00  pārtraukts  25.02.2014.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Аtpakaļ pie saraksta
2016 2015  2014  2013

 Skip to content