2019.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL), paredzot, ka pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS).
Turpmākā informācija par Ilūkstes novada pašvaldības organizētajiem iepirkumiem meklējama vietnē www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1388


Paziņojuma datums Nr. Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Līgums Lēmuma pieņemšanas datums
2021.12.07 ORN2021/CA-3

Cenu aptauja ”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai”

2021.12.20 13:00

Paziņojums _par_lemuma pieņemšanu

2021.10.28 ORN2021/CA-2

Cenu aptauja ”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai”

2021.11.08 13:00

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2021.09.23 ORN2021/CA-1

Cenu aptauja  ”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai”

 

2021.10.01 13:00

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Lemums_2_3_dala

2020.09.08 ORN2020/CA-2

Cenu aptauja ”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai”

2020.09.18 11:00

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2020.08.11 Cenu aptauja ORN2020/CA-1

“Būvuzraudzības pakalpojumi iepirkuma ietvaros plānotajiem būvdarbiem „Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē”

2020.08.18 11:00

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2020.02.06 Atklātā mutiskā izsole

Kustamās mantas atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli

2020.02.27 11:00
2020.02.04 ORN2020/1

Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē

Skaidrojums

2020.03.06 11:00

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2019.10.01 ORN 2019/7

Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē.

2019.11.01 11:00

14.11.2019.
Pārtraukts, sakarā ar to, ka finanšu piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas

2019.07.10 ORN2019/6

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gagarina ielā 6, Eglainē, Ilūkstes novads jumta konstrukciju un seguma remonts

2019.07.24 13:00
2019.06.28 ORN2019/5

Katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana

 

2019.08.05 11:00

26.08.2019. Iepirkums noslēdzies bez rezultāta. Netika iesniegts neviens
piedāvājums.

2019.05.02 Otreizēja mutiska izsole ar augšupejošu soli

Nedzīvojamā ēka – veikals, Pilskalnes ielā 7A, Ilūkstē nomas tiesību izsole

2019.05.10 10:00
2019.04.15 Izsole

Neapdzīvojamas ēkas – veikala, Pilskalnes ielā 7A, Ilūkstē nomas tiesību izsole

2019.04.25 10:00

26.04.2019. Izsole, atzīta par nenotikušu, jo izsolei nav reģistrejies neviens pretendeents.

2019.03.14 ORN 2019/2

Dūmvadu, to pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi dzīvojamās mājās Ilūkstes novadā, kuru pārvaldnieks ir SIA “ORNAMENTS”

20.03.2019. Skaidrojums

2019.04.02 14:00

Pazinojums par lēmuma pieņemšanu

2019.03.04 SIA VCI2019/CA-4

“Laboratorijas preču un reaģentu piegāde  SIA “Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām”

2019.03.18 11:00

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2019.02.28 ORN 2019/1

Energoefektivitātes paugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pašuliene 4, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads

2019.03.29 11:00

23.04.2019. Pārtraukts, sakarā ar to, ka finanšu piedāvājums pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas.

2019.01.17 ORN/2019/C-1

Cenu izpēte pasūtījumam ”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2019.gadā”

2019.01.29 14:00

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2018.08.20 ORN 2018/1

Dauddzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 25, Ilūkstē, konstrukciju un jumta seguma remonts

2018.08.31 13:00

05.09.2018.

paziņojums par pieņemto lēmumu

2018.04.09 ORN/2018/C-2

Dzīvojamo māju kāpņu telpu PVC logu un ieejas metāla siltināto  ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

2018.04.20 16:00

21.04.2018.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2018.03.01 ORN/2018/C-1ORN/2018/C-1

Tehniskās apsekošanas atzinums atbilstoši “Būvobjekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Kastaņu ielā 38, Ilūkstē, Ilūkstes novadā” tehniskās apsekošanas uzdevumam

2018.03.05 16:00

06.03.2018.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

1970.01.01 1970.01.01 00:00
Arhīvs