Paziņojuma datums Nr. Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Līgums Lēmuma pieņemšanas datums
2019.10.01 ORN 2019/7

Biomasas (šķeldas) katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana Ilūkstes novada Dvietē.

2019.11.01 11:00

14.11.2019.
Pārtraukts, sakarā ar to, ka finanšu piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas

2019.07.10 ORN2019/6

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gagarina ielā 6, Eglainē, Ilūkstes novads jumta konstrukciju un seguma remonts

2019.07.24 13:00
2019.06.28 ORN2019/5

Katlu mājas būvprojekta izstrāde, būvdarbu un autoruzraudzības darbu veikšana

 

2019.08.05 11:00

26.08.2019. Iepirkums noslēdzies bez rezultāta. Netika iesniegts neviens
piedāvājums.

2019.05.02 Otreizēja mutiska izsole ar augšupejošu soli

Nedzīvojamā ēka – veikals, Pilskalnes ielā 7A, Ilūkstē nomas tiesību izsole

2019.05.10 10:00
2019.04.15 Izsole

Neapdzīvojamas ēkas – veikala, Pilskalnes ielā 7A, Ilūkstē nomas tiesību izsole

2019.04.25 10:00

26.04.2019. Izsole, atzīta par nenotikušu, jo izsolei nav reģistrejies neviens pretendeents.

2019.03.14 ORN 2019/2

Dūmvadu, to pakāju un ventilācijas kanālu tīrīšanas darbi dzīvojamās mājās Ilūkstes novadā, kuru pārvaldnieks ir SIA “ORNAMENTS”

20.03.2019. Skaidrojums

2019.04.02 14:00

Pazinojums par lēmuma pieņemšanu

2019.03.04 SIA VCI2019/CA-4

“Laboratorijas preču un reaģentu piegāde  SIA “Veselības centrs Ilūkste” vajadzībām”

2019.03.18 11:00

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2019.02.28 ORN 2019/1

Energoefektivitātes paugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Pašuliene 4, Šēderes pagasts, Ilūkstes novads

2019.03.29 11:00

23.04.2019. Pārtraukts, sakarā ar to, ka finanšu piedāvājums pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas.

2019.01.17 ORN/2019/C-1

Cenu izpēte pasūtījumam ”Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2019.gadā”

2019.01.29 14:00

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2018.08.20 ORN 2018/1

Dauddzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 25, Ilūkstē, konstrukciju un jumta seguma remonts

2018.08.31 13:00

05.09.2018.

paziņojums par pieņemto lēmumu

2018.04.09 ORN/2018/C-2

Dzīvojamo māju kāpņu telpu PVC logu un ieejas metāla siltināto  ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

2018.04.20 16:00

21.04.2018.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2018.03.01 ORN/2018/C-1ORN/2018/C-1

Tehniskās apsekošanas atzinums atbilstoši “Būvobjekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Kastaņu ielā 38, Ilūkstē, Ilūkstes novadā” tehniskās apsekošanas uzdevumam

2018.03.05 16:00

06.03.2018.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Arhīvs