Izsoles

 Izsoles un konkursi

 

2021.gada 2.martā plkst. 11:30 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā atkārtotā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums Lāčplēša iela 9A, Ilūkstē, kadastra Nr.4407 001 0295. Objekta sākotnējā cena EUR 1200.00.

Reģistrēties uz izsoli līdz 2021.gada 26.februārim plkst.15:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15,00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR120.00) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) AS “SEB bankas” norēķinu kontā LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai AS “LUMINOR BANK” LV68 RIKO 0002 0131 8761 2 vai AS “SWEDBANK” LV53 HABA 0551 0262 5570 2 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu Lāčplēša iela 9A, Ilūkstē”.

Tālruņi uzziņām 65447862, 65447850.


2021.gada 2.martā plkst. 10.30 Ilūkstes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā trešajā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums Zemgales iela 10A, Ilūkste kadastra Nr.4407 002 0213. Objekta sākotnējā cena EUR 528.00.

Reģistrēties uz izsoli līdz 2021.gada 26.februārim plkst.15:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15,00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 52,80) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) AS “SEB bankas” norēķinu kontā LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai AS “LUMINOR BANK” LV68 RIKO 0002 0131 8761 2 vai AS “SWEDBANK” LV53 HABA 0551 0262 5570 2 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu Zemgales iela 10A, Ilūkste.”

Tālruņi uzziņām 65447862, 65447850.


2021.gada 2.martā plkst. 11:00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā atkārtotā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums Lāčplēša iela 7, Ilūkstē, kadastra Nr.4407 001 0113. Objekta sākotnējā cena EUR 3680.00.

Reģistrēties uz izsoli līdz 2021.gada 26.februārim plkst.15:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15,00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR368.00) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) AS “SEB bankas” norēķinu kontā LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai AS “LUMINOR BANK” LV68 RIKO 0002 0131 8761 2 vai AS “SWEDBANK” LV53 HABA 0551 0262 5570 2 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu Lāčplēša iela 7, Ilūkstē”.

Tālruņi uzziņām 65447862, 65447850.


2021.gada 2.martā plkst. 10:00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums “Krasti”, Šēderes pagastā, kadastra Nr.4490 002 0347. Objekta sākotnējā cena EUR 17 000.00.

Reģistrēties uz izsoli līdz 2021.gada 26.februārim plkst.15:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR 15,00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 1700.00) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) AS “SEB bankas” norēķinu kontā LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai AS “LUMINOR BANK” LV68 RIKO 0002 0131 8761 2 vai AS “SWEDBANK” LV53 HABA 0551 0262 5570 2 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu “Krasti”, Šēderes pagastā”.

Tālruņi uzziņām 65447862, 65447850.