2019.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL), paredzot, ka pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS).

Turpmākā informācija par Ilūkstes novada pašvaldības organizētajiem iepirkumiem meklējama vietnē www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1388


Paziņojuma datums Nr. Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Līgums Lēmuma pieņemšanas datums
2021.10.11 cenu aptauja

Antivīrusu programmu iegāde Ilūkstes pilsētas administrācijas skolās

2021.10.18 12:00
2021.04.07 Cenu aptauja

Antivīruss programmatūras atjaunošanas licenču iegāde

2021.04.13 11:00

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2020.11.26 Raudas skola 2020/1

Kurināmās koksnes (malkas) piegāde Raudas internātpamatskolai

2020.12.18 12:00

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2020.04.02 Cenu aptauja

Antivīruss programmatūras atjaunošanas licenču iegāde

2020.04.08 11:00
2020.03.10 INP 2020/3

Lietota autobusa piegāde

2020.03.23 11:00
2020.02.06 INP 2020/2/ ERAF

Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā

Vairāk informācijas

eis.gov.lv

2020.02.18 11:00
2020.01.10 INP 2020/1/ ERAF

Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā

Vairāk informācijas www.eis.gov.lv

2020.01.21 11:00
2019.12.16 INP 2019/16

Degvielas piegāde Ilūkstes novada pašvaldībai

2020.01.06 11:00

Paziņojums

2019.12.12 Raudas skola 2019/2

Kurināmās koksnes (malkas) piegāde Raudas internātpamatskolai

2019.12.20 12:00

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2019.11.25 Raudas skola 2019/1

Kurināmās koksnes (malkas) piegāde Raudas internātpamatskolai

2019.12.06 16:00

pārtraukts

2019.11.05 INP2019/ 14

Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestādēm

Vairāk informācijas

www.eis.gov.lv

2019.12.10 11:00

līgums 1

līgums 2

līgums 3

līgums 4

līgums 5

līgums 6

līgums 7

līgums 8

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2019.10.29 INP 2019/13

Degvielas piegāde

2019.11.20 11:00

Paziņojums

2019.10.16 Cenu aptauja

Antivīrusu programmu atjaunošanas licenču iegāde Ilūkstes novada skolās

2019.10.21 11:00

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2019.10.05 cenu aptauja

Būvprojekta izstrāde 20 kV un 0,4 kV EPL pārvietošanai “Putnu ferma”, Ilūkste, Ilūkstes novads

2019.10.10 11:00
2019.10.01 BVPV2019/3

Kurināmā ( malkas) piegāde Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas apkures vajadzībām.

2019.10.10 13:00

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2019.09.26 INP 2019/12/ ERAF

Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā

2019.10.07 11:00

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2019.09.18 INP 2019/11

Kurināmā piegāde

2019.09.30 11:00

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2019.09.02 INP 2019/10

Ielu seguma atjaunošana Kalna un Krasta ielās, Subatē

2019.09.16 11:00

Līgums

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2019.08.14 INP 2019/9/ERAF

Vienkāršota telpu atjaunošana sociālo pakalpojumu sniegšanai Ilūkstes novadā

2019.09.16 11:00

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2019.08.14 BVPV2019/2

Pārtikas produktu piegāde Bebrenes vispārizglītojošai un profesionālai vidusskolai

 

2019.08.26 12:00

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2019.07.29 INP 2019/8

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas apkures sistēmas pārbūves    tehniskās    dokumentācijas    izstrāde,    autoruzraudzība    un    būvniecība

2019.08.12 11:00

Līgums

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2019.06.19 INP 2019/7/ERAF

Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija uzņēmējdarbības attīstībai Ilūkstes novadā

2019.07.15 11:00

Līgums

paziņojums par pieņemto lēmumu

2019.06.05 cenu aptauja

Būvuzraudzības pakalpojumi degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācijai uzņēmējdarbības attīstībai Ilūkstes novadā

2019.06.07 11:00
2019.04.29 INP 2019/6/ERAF

Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija uzņēmējdarbības attīstībai Ilūkstes novadā

2019.05.23 11:00

Pazinojums par lēmuma pieņemšanu

2019.04.09 INP 2019/4/ELFLA

Ilūkstes novada grants ceļu pārbūve

2019.05.08 11:00

Līgums 1 daļa

Līgums 2 daļa

paziņojums par pieņemto lēmumu

Ziņojums

2019.04.10 INP 2019/5/ ELFLA

Būvuzraudzība Ilūkstes novada Bebrenes pagasta ceļa posmam (būvobjektam)  44-9 Mazbleivi – Ilze 5,05 km kadastrs 44440040085; 44440060136”

2019.04.24 11:00

 

Līgums

paziņojums par pieņemto lēmumu

Ziņojums

2019.04.09 Aptauja

Antivirus programmatūras atjaunošanas licenču iegāde

2019.04.12 11:00

paziņojums par pieņemto lēmumu

2019.02.27 INP 2019/3/ELFLA

Ilūkstes novada grants ceļu pārbūve

Skaidrojums Nr. 1

2019.03.18 11:00

Līgums

paziņojums par pieņemto lēmumu

Ziņojums

2019.01.07 INP 2019/1

Degvielas piegāde Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldes vajadzībām

2019.01.14 11:00

Līgums

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2019.01.08 INP 2019/2

Kurināmā piegāde

2019.01.21 11:00

Līgums 1 daļa

Līgums 3 daļa

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Ziņojums

2018.12.10 Raudas skola 2018/3

Kurināmās koksnes (malkas) piegāde Raudas internātpamatskolai

2018.12.20 12:00

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2018.12.10 Raudas skola 2018/1

Pārtikas produktu piegāde Raudas internātpamatskolai

2018.12.21 15:00
2018.11.29 TIRGUS IZPĒTE

Subates ielu apgaismojuma, gaismekļa VIZULO STORK remonts, Subatē, Ilūkstes novadā.

2018.12.04 15:00
2018.11.28 PII “Zvaniņš” 2018/1

Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes PII “Zvaniņš”

2018.12.10 16:00

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2018.11.21 INP 2018/8

Grants piegāde

2018.12.03 11:00

Līgums

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2018.11.12 IRV 2018/2

Kokskaidu granulu, kurināmā (malkas un akmeņogļu) piegāde Ilūkstes Raiņa vidusskolai

2018.11.30 13:00

Līgums 1

Līgums 2

Līgums 3

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2018.11.01 IRV 2018/1

Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes Raiņa vidusskolai

2018.11.21 11:00
2018.10.18 INP 2018/7

Degvielas piegāde

2018.11.06 11:00

Līgums 1 daļa

Līgums 3 daļa

Līgums 4 daļa

Līgums 5.daļa

Līgums 6 daļa

Līgums 7 daļa

Līgums 8 daļa

Līgums 9 daļa

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2018.10.08 Cenu aptauja

Antivīrusu programmu atjaunošanas licenču iegāde Ilūkstes novada skolās

2018.10.13 12:00

15.10.2018

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2018.10.01 BVPV2018/3

TIRGUS IZPĒTE MALKAI 2018

2018.10.10 12:00

12.10.2018

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2018.09.06 INP 2018/6

Asfaltbetona seguma izbūve Jēkabpils ielā, Ilūkstē

12.09.2018. precizējums Nr.1

2018.09.17 11:00

Līgums

19.09.2018.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2018.08.14 BVPV2018/2

Pārtikas produktu piegāde Bebrenes vispārizglītojošajai un profesionālajai vidusskolai

 

2018.08.24 12:00

28.08.2018

paziņojums par pieņemto lēmumu

2018.07.26 INP 2018/5

Zirgu staļļu un manēžas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība, kadastra apzīmējums 44440020246, 44440020431

Skaidrojums Nr.1

2018.08.07 11:00
2018.07.05 INP 2018/4

Zirgu staļļu un manēžas būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība, kadastra apzīmējums 44440020246, 44440020431”

2018.07.23 11:00

Iepirkums pārtraukts.

2018.04.19 INP 2018/2

Ilūkstes pilsētas Vienības laukuma vēsturiskā žoga atjaunošana

2018.05.02 11:00

Līgums

10.05.2018.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

10.05.2018.

Ziņojums

2018.04.06 INP 2018/1/ ELFLA

Ilūkstes novada grants ceļu pārbūves būvuzraudzība

2018.04.17 11:00

Līgums

23.04.2018.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

25.04.2018.

Ziņojums

2018.03.23 Tirgus izpēte

Kaspersky Endpoint Security for Windows un ESET NOD32 Antivirus Business Edition programmatūras atjaunošanas licenču iegāde Ilūkstes novada pašvaldībai.

2018.03.29 12:00

Lemuma_antiviruss

2018.03.09 BVPV2018/1

Pārtikas preču piegāde Bebrenes vispārizglītojošai un profesionālai vidusskolai.

Ligums un iebild_akts

2018.03.19 13:00

Iebilduma akts

Ligums 1

Ligums 2

Ligums 3

Ligums 4

20.03.2018.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2018.01.09 TIRGUS IZPĒTE

Ugunsdzēsības signalizācija

2018.01.26 15:00

Līgums

Līgums

01.02.2018.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Arhīvs