Ielīgosim Jāņus Ilūkstes estrādē!

Ligo Ilukste 23062017       Līgo vakarā, 23. jūnijā, plkst. 21.00 sanāksim Ilūkstes estrādē, lai lustētos kopā ar amatierteātra dalībniekiem, vokālo ansambli „Kamenes”, pūtēju orķestri „Sēlija”, deju kolektīvu „Laismeņa” u. c.! Darbosies Līgo nakts kafejnīca. Lai lustīgi svētki visiem!