Iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties jaunā Nacionālā attīstības plāna izstrādē

Iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties jaunā Nacionālā attīstības plāna izstrādē

oooPārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir uzsācis diskusiju par valsts attīstības prioritātēm un Latvijas nākotni pēc 2021. gada un aicina iesaistīties un izteikt viedokli par Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam (NAP2027) idejiskā „kodola” un prioritāšu piedāvājumu PKC mājaslapā.

oooProjekts paredz virsmērķa – Stabila izaugsme un dzīves kvalitātes pieaugums ikvienam iedzīvotājam – sasniegšanai noteikt šādas prioritātes:

  • Tautas ataudze un dzīvildze;
  • Zināšanas un prasmes;
  • Materiālā labklājība;
  • Dzīves vide;
  • Kultūra, sports, atpūta;
  • Valstiskums un pilsoniskā apziņa.