„Grāmatu starts” turpina savu ceļojumu arī Pilskalnes pagasta bibliotēkā

„Grāmatu starts” turpina savu ceļojumu arī Pilskalnes pagasta bibliotēkā

     12. aprīlī Pilskalnes pagasta bibliotēkā viesojās lasīšanas veicināšanas programmas „Grāmatu starts” Pūčulēns. Pasākuma laikā bērni iepazinās ar bibliotēku, klausījās latviešu tautas pasaku „Vecīša cimdiņš”, radoši izpaudās, līmējot rakstus uz cimdiņa, iesaistījās sarunās ar Pūčulēnu.

     Tikšanās noslēgumā katrs bērns saņēma „Grāmatu starta” komplektu: mugursomu, lasāmgrāmatiņu un rotaļlietu – projekta simbolu Pūčulēnu, kā arī brošūru vecākiem par kopā lasīšanu un bērnu lasītprieka veicināšanu. Saņemtā dāvana atgādinās par viesošanos bibliotēkā un aicinās to apmeklēt biežāk.

    Zinātkārais Pūčulēns izvēlēts arī par projekta simbolu. Pūčulēna tēlu radījusi un „Grāmatu startam” uzdāvinājusi māksliniece Indra Sproģe.

     Paldies par finansiālo atbalstu Ilūkstes novada pašvaldībai, kā arī tiem vecākiem un vecvecākiem, kas bērniem deva iespēju iepazīt grāmatu pasauli bibliotēkā! Paldies par iejušanos Pūčulēna lomā Vitai Litiņai un fotogrāfei Skaidrītei Azarstarpei!

 

Pilskalnes pagasta bibliotēkas vadītāja

Zita Timšāne


„Grāmatu starts” turpina savu ceļojumu arī Pilskalnes pagasta bibliotēkā
„Grāmatu starts” turpina savu ceļojumu arī Pilskalnes pagasta bibliotēkā
„Grāmatu starts” turpina savu ceļojumu arī Pilskalnes pagasta bibliotēkā
„Grāmatu starts” turpina savu ceļojumu arī Pilskalnes pagasta bibliotēkā
„Grāmatu starts” turpina savu ceļojumu arī Pilskalnes pagasta bibliotēkā
„Grāmatu starts” turpina savu ceļojumu arī Pilskalnes pagasta bibliotēkā
„Grāmatu starts” turpina savu ceļojumu arī Pilskalnes pagasta bibliotēkā
„Grāmatu starts” turpina savu ceļojumu arī Pilskalnes pagasta bibliotēkā
„Grāmatu starts” turpina savu ceļojumu arī Pilskalnes pagasta bibliotēkā
„Grāmatu starts” turpina savu ceļojumu arī Pilskalnes pagasta bibliotēkā