Subates pilsētas bibliotēkā svin „Grāmatas svētkus”

Subates pilsētas bibliotēkā svin „Grāmatas svētkus”

ooo30. janvārī Subates pilsētas bibliotēkā Ilūkstes Raiņa vidusskolas Subates nodaļas 1. klase svinēja „Grāmatas svētkus”.  Ciemos bija ieradušies arī 2. klases skolēni, audzinātāja Diāna Timofejeva un 1. klases meiteņu mammas. 

oooBibliotekāre Anita iepazīstināja skolēnus ar bibliotēku, bet bibliotekāre Aija pastāstīja par grāmatas uzbūvi un akcentēja to, ka pret grāmatām jāizturas saudzīgi. Pēc tam tika suminātas pirmklasnieces, kuras rādīja, kā apguvušas lasītprasmi.

oooSkolotāja Diāna bija sagatavojusi dažādus interesantus un atraktīvus pārbaudes uzdevumus bērniem, tika minētas arī mīklas. Skolēni dziedāja dziesmas, Paula spēlēja flautu, Raitis – klavieres. Alise, Estere un Vineta saņēma arī piemiņas dāvaniņas – gan no skolas, gan no bibliotēkas. Pasākuma noslēgumā visus priecēja pašu skolēnu un audzinātājas sarūpētais cienasts.

ooo„Bibliotēka ir jauka satikšanā vieta – te var svinēt svētkus un lasīt aizraujošas grāmatas. Mēs nāksim vēl!” – tā atvadoties teica bērni un viņu vecāki.

 

Subates pilsētas bibliotekāre

Anita Sapala

 


Subates pilsētas bibliotēkā svin „Grāmatas svētkus”
Subates pilsētas bibliotēkā svin „Grāmatas svētkus”
Subates pilsētas bibliotēkā svin „Grāmatas svētkus”
Subates pilsētas bibliotēkā svin „Grāmatas svētkus”
Subates pilsētas bibliotēkā svin „Grāmatas svētkus”