„Leišmalītes gājiens” Ilūkstes novadā (08.-09.07.2017.)

1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 9
1 10
1 12
1 13
1 15
1 16
1 17
1 18
1 19
1 20
1 22
1 23
1 24
1 25
1 26
1 27
1 28
1 29
1 30
1 32
1 33
1 34
1 36
1 37
1 38
1 40
1 42
1 45
1 46
1 47
1 49
1 50
1 51
1 52
1 53
1 54
1 55
1 56
1 57
1 58
1 59
1 60
1 61
1 62
1 64
1 65
1 66
1 67
1 68
1 69
1 71
1 72
1 73
1 74
1 75
1 76
1 77
1 78
1 79