Personas ar veselības traucējumiem aicinātas pieteikties jaunu prasmju apguves programmās

Personas ar veselības traucējumiem aicinātas pieteikties jaunu prasmju apguves programmās

***Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” (Nr. 9.1.4.1/16/I/001), kas dod iespēju 50 personām ar garīga rakstura traucējumiem no visas Latvijas nodrošināt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu – iespēju mācīties dzīvei derīgās un darba tirgū nepieciešamās SIVA prasmju programmās.

***Projekta mērķis ir palīdzēt programmā iesaistītajiem apgūt darbam derīgas, vienkāršas prasmes, virzīt tos darba tirgū un sniegt atbalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai. Lai kļūtu par prasmju programmu dalībnieku, jāpiesakās SIVA projekta profesionālās piemērotības noteikšanai (tuvākie datumi – 17.02.2020. un 16.03.2020.), zvanot uz tālr.: 26385047.