Esam stipri savu ozolu paēnā!

Esam stipri savu ozolu paēnā!

***Ilūkstes novads kā atsevišķa administratīvi teritoriālā vienība tika izveidots 2003. gadā. Ilūkstes novada pašvaldība, balstoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, ar kuru tika noteikts vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālais iedalījums, atbilst visiem administratīvās teritorijas izveides kritērijiem.

***Ilūkstes novada pašvaldība pilnībā atbild par savas teritorijas pārvaldīšanu, patstāvīgi un pilnvērtīgi nodrošina visas likumos noteiktās autonomās funkcijas, iedzīvotājiem tiek nodrošināti kvalitatīvi un izmaksu ziņā efektīvi pakalpojumi.

***Ilūkstes novada pašvaldība katru gadu veido uz attīstību vērstu budžetu un iegulda finanšu līdzekļus novada attīstībai nozīmīgu infrastruktūras objektu būvniecībā un atjaunošanā, nepārtraukti veic ieguldījumus novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā.

 

***Mēs esam stipri savu ozolu paēnā – VIDEO!