„Ēnu diena” pašvaldībā

titulbilde (1)    15. februārī „Ēnu dienas 2017” ietvaros pašvaldībā viesojās un speciālistus „ēnoja” 23 skolēni vecumā no 12 līdz 18 gadiem. Paplašinot savas zināšanas un tverot iedvesmu, skolēni iepazinās ar darbu pašvaldībā.

     Jaunieši uzzināja, kā norit domes sēdes, sekoja līdzi izvēlēto speciālistu darba dienai, iepazinās ar izvēlētās jomas specifiku, pildīja arī praktiskos uzdevumus. Viņu gūtās atziņas būs lasāmas „Ilūkstes Novada Vēstis” februāra-marta numurā. Paldies visiem par pozitīvo enerģijas apmaiņu! Vēlam jauniešiem nest sevī radošo dzirksti un entuziasmu sevis pilnveidē.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta „Junior Achievement” karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības „Junior Achievement – Young Enterprise Latvija” (JA-YE Latvija) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum.

Šī ir programma, kas jau daudzus gadus sekmīgi iekļauj izglītības procesā karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

 

IMG 2963

IMG 2974

IMG 2983

IMG 2987

IMG 2991

IMG 2995

IMG 3011

IMG 3015