Ilūkstes novada Centrālajā bibliotēkā viesojās „ēna”

Ilūkstes novada Centrālajā bibliotēkā viesojās „ēna”

***12. februārī visā Latvijā norisinājās Ēnu diena – izglītojošs profesionālās orientācijas pasākums, kurā skolēniem ir iespēja apmeklēt dažādas darbavietas un kļūt par darbinieku „ēnām”. Pasākumu Latvijā organizē Biznesa izglītības biedrība „Junior Achievement–Young Enterprise Latvija”, un savu startu tas uzsācis 2009. gadā.

***Šogad ēnotājus ar dažādām profesijām iepazīstināja 1695 ēnu devēji no visas Latvijas, kopumā piedāvājot 10450 vakances. Arī Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā bija „ēna” – Ilūkstes Raiņa vidusskolas 11.c klases skolniece Linda, kura iepazinās ar bibliotekāra profesiju.

***Linda iepazinās ar bibliotekāra ikdienu. Iemēģinot bibliotekāru „darba instrumentu” – programmu „ALISE” – un apkalpojot lasītājus, meitene iemācījās, kā atrast informāciju par vajadzīgo grāmatu, kur tā  atrodas – pie lasītāja vai plauktā. Linda uzzināja, kā grāmatas izvietotas fondā un salika pa attiecīgajiem plauktiem lasītāju atnestās grāmatas. Vērtīga bija arī iepazīšanās ar portālu „Periodika.lv”, kur bibliotekāri pašlaik intensīvi meklē materiālus, veidojot prezentāciju par Ilūksti Pirmā pasaules kara laikā.

 

Ilūkstes novada Centrālās bibliotēkas direktore

Ināra Valpētere


Ilūkstes novada Centrālajā bibliotēkā viesojās „ēna”
Ilūkstes novada Centrālajā bibliotēkā viesojās „ēna”