ELRII-349 Aqua Life

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013

PROJEKTS

„Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”

Projekta saīsinātais nosaukums: „Aqua Life” ELRII-349

united-by-borders Ilukstes logo Ezeru zeme

 

Ilūkstes novada pašvaldība kopā ar Riebiņu novada domi, Dagdas novada domi, Preiļu novada domi, Līvānu novada domi, Daugavpils novada domi, Sebežas rajona administrāciju, Pečoru pilsētas administrāciju, Pitalovas rajona administrāciju, Pleskavas rajona administrāciju un vadošo partneri – biedrību „Eiroreģions „Ezeru zeme” Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros 2013.gada 1.jūlijā ir uzsākusi kopīga projekta realizāciju „„Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/ „Aqua Life””.

Posteris

Vadlīnijas

foto

  •  Informatīvie materiāli projektam “Aqua life”
Ūdens augi – pdf pielikums
Ūdens dzīvnieki – pdf pielikums
Bebrene – Dagda maršruts – pdf pielikums
Grāmata izzini dabu –pdf pielikums
Grāmatas vāks – pdf pielikums


Skip to content