Eglaines kultūras namā tika pieminēts barikāžu laiks

Eglaines kultūras namā tika pieminēts barikāžu laiks

   Šogad kopš nozīmīgākajiem notikumiem Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas laikā ir pagājuši 27 gadi. 19. janvārī Eglaines kultūras namā tika pieminēts barikāžu laiks.

     Eglaines pamatskolas skolēni bija ieradušies uz tikšanos ar barikāžu dalībniekiem – Viktoru Baginski, Stefāniju Lazdāni, Aigaru Lisovski. Fonā skanot zināmajai Atmodas laika mūzikai, katrs no viņiem atcerējās un izteica savas spilgtākās tā laika emocijas un atmiņas, un ikviens varēja atzīt, ka barikāžu laiks bija vispatiesākais tautas vienotības laiks.

     Lai iejustos tā laika atmosfērā, skolēniem pēcāk tika doti uzdevumi atzīmēt stratēģiski nozīmīgākos objektus Rīgā, izveidot ugunskura vietu un ugunskuru, nodziedāt dziesmu un pašiem izjust barikāžu laiku – lasīt atmiņu stāstus no grāmatas „Barikādes. Latvijas mīlestības grāmata”.

     Paldies Ilūkstes novada centrālajai bibliotēkai par iespēju izmantot sagatavotos informatīvos materiālus par Atmodas laiku šī pasākuma laikā! Paldies Stefānijai Lazdānei, Viktoram Baginskim, Aigaram Lisovskim par drosmi, atklātību, dalīšanos savās atmiņās un emocijās, kas jaunajai paaudzei ļāva ieskatīties šajos vēsturiskajos notikumos no pavisam cita skatupunkta!

Eglaines kultūras nama vadītāja

Zanda Lisovska

 


Eglaines kultūras namā tika pieminēts barikāžu laiks
Eglaines kultūras namā tika pieminēts barikāžu laiks
Eglaines kultūras namā tika pieminēts barikāžu laiks
Eglaines kultūras namā tika pieminēts barikāžu laiks