Eglaines Kultūras namā ir apskatāma rokdarbu izstāde

afisha Mare izstade       Svētku laikā, kas notiks Eglainē 26.augustā “Stendera dienā Eglainē”, Eglaines kultūras nama telpās interesentiem ir apskatāma rokdarbu izstāde līdz 27.augustam. Kamēr pašu eglainiešu rokdarbi tūlīt tiek formēti gala variantam, pie mums ciemojās biedrības “Mare” dalībnieces no Bebrenes ar savu varen bagāto pūru!

      Biedrības sastāvā darbojas Ērika Naglinska, Gita Savicka, Vanda Krastiņa, Rasma Drulle, Zaiga Upīte, Elga Vuškāne, kuras enerģisko garu veido kopradīšanas spēks. Tiek adītas zeķes, veidoti latviskie tauriņi zēniem, veidotas rotaslietas, šalles un patiešām jauki spilveni. Savukārt visa krāsu pasaule atklājas dažādajos lupatu deķos!

      Sirsnīgs paldies “Mare” dalībniecēm par iespēju iedvesmoties un iepazīt mūsu novada čaklākās rokdarbnieces!

Zanda Lisovska, Eglaines KN