Eglainē taps „Stāstu deķi”, iesaistīties aicināts ikviens!

Stastu dekis      31. oktobrī Eglaines kultūras namā ar audējas Ārijas Grubertes palīdzību tika uzsākta steļļu iekārtošana, lai novembrī mēs kopīgi sāktu veidot savu „Stāstu deķi” ar pavaddokumentu – atmiņu grāmatu „Eglaine sumina 100 toņos”.

      Ikviens no mums dzīvo ar savu stāstu, un šo stāstu katrs tin savādāk. Kādam dzīvesstāsta kamols ir gludi satīts, kādam tas pajucis, vienam tas ir mežu zaļā krāsā, citam tas ir mākoņu baltumā, un tikai kopā tie veido vienu Latvijas stāstu. Un šos stāstus mēs savīsim apsveikumā.

Katrs, kas vēlas iesaistīties apsveikuma tapšanā, ir mīļi gaidīts un aicināts pievienoties darba grupai otrdienās plkst. 11.00 Eglaines kultūras namā (tikšanās laiks var mainīties, pielāgojoties iespējām). Aicinām iesaistīties gan individuāli, gan ģimenes. Pirmā tikšanās – 7. novembrī. Pēc darba grupas izveidošanās tiks sniegta papildinformācija.

 

Zanda Lisovska