Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki

Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki

     23. maijā Eglaines kultūras namā  notika 11. Ilūkstes novada  Lielie lasīšanas svētki. Jau vienpadsmito gadu kopā sanāca čaklākie „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” grāmatu lasītāji un vērtētāji no visām novada bibliotēkām jeb, vienā vārdā sakot – eksperti.

     „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir Valsts Kultūrkapitāla lasīšanas veicināšanas mērķprogramma, kas Latvijā darbojas jau kopš 2002 gada. Mūsu novada bibliotēkas „Bērnu žūrijā” piedalās jau no tās pirmsākumiem. „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2017” iesaistījās 7 novada bibliotēkas, un šoreiz projektu līdz galam izturēja 255 žūrijas eksperti. Lielu paldies jāsaka Ilūkstes novada pašvaldībai, kas piešķir līdzekļus  grāmatu iegādei.

     Svinīgā ekspertu apbalvošana notika Eglaines kultūras namā, kur grāmatu ekspertus mīļi sveica Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Reinis Līcis, Eglaines  pagasta pārvaldes vadītāja  Marta Petrova un Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas direktore Ināra Valpētere. Muzikālo sveicienus dāvāja ansamblis „Varavīksne” (skolotāja  Ona Lapa), Ilūkstes Mūzikas un  mākslas skolas audzēknis Rainers Buks.  Eglaines pamatskolas teātris (skolotāja Lilita Bērziņa) rādīja iestudējumu „Burtiņš šeit un burtiņš  tur!”, dejoja  Eglaines pamatskolas deju grupa „Dejotprieks” (skolotāja Aļona Romanova).  Pēc tam visi eksperti tika cienāti ar putru, pašceptu maizīti, ko sarūpēja Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas pavāres Anna un Daiga. Vēlāk notika dažādi izklaides pasākumi: zīmējumu konkurss uz asfalta,  puzles  ar izlasīto grāmatu attēliem salikšana, grāmatu nosaukumu meklēšana  un  dažādas sportiskas aktivitātes.

 

Foto – Biruta Millere

 


Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki
Eglainē notika 11. Ilūkstes novada Lielie lasīšanas svētki