Dzejas dienās Bebrenē notiks tikšanās ar pagasta dzejniekiem

Dzejas dienās Bebrenē notiks tikšanās ar pagasta dzejniekiem

    12. septembrī plkst. 14.00 Bebrenes dzirnavās – Dzejas dienu tikšanās ar Bebrenes dzejniekiem. Aicinām ikvienu!