Pansija „Mūsmājas „Dižkoks”” izvirzīta valsts nozīmes skates „Gada labākā būve Latvijā 2017” otrajai kārtai

Pansija „Mūsmājas „Dižkoks”” izvirzīta valsts nozīmes skates „Gada labākā būve Latvijā 2017” otrajai kārtai

     Skati „Gada labākā būve Latvijā 2017” organizē Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar 15 nozares profesionālajām organizācijām. Skate, kas notiek jau divdesmito reizi, ir viens no Latvijas simtgades oficiālajiem notikumiem. Skate tiek balstīta uz skaidri definētiem kvalitātes kritērijiem. Skates „Gada labākā būve Latvijā 2017” žūrija, izvērtējot visus pieteikumus,  pēc sēdes 2. februārī dažādās nominācijās izvirzīja skates otrajai kārtai 78 būves. Skates otrajā kārtā, lai novērtētu būves klātienē un tiktos ar būvniekiem un pasūtītājiem, žūrija dodas astoņu dienu braucienos pa visu Latviju.

     Nominācijā „Pārbūve” uz otro kārtu tiek virzītas 17 būves, nominācijā „Publiskā jaunbūve” – 16 būves, nominācijā „Inženierbūve” – 16 būves, nominācijā „Ainava” – 9 būves, nominācijā „Restaurācija” – 6 būves, nominācijā „Atjaunošana” – 6 būves, nominācijā „Dzīvojamā jaunbūve” – 5 būves, nominācijā „Būve ārzemēs” – 3 būves.

     Dvietē izveidotā pansija „Mūsmājas „Dižkoks”” ir izvirzīta nominācijā „Pārbūve”. 27. februārī komisija 14 ekspertu sastāvā ieradās pansijā, lai klātienē kopā ar būvdarbu veicēju un pašvaldības pārstāvjiem novērtētu ēku. Eksperti vairākkārt atzīmēja ēkas sociālo nozīmi, uzsverot, ka pansijā sniegto pakalpojumu nepieciešamība ir ārkārtīgi liela un pieprasīta, tādēļ vēl jo vairāk ir augstu vērtējams šāds pašvaldības drosmīgs solis. Ņemot vērā vidējos rādītājus valstī, komisija izmaksas vērtēja kā zemas, pozitīvas atsauksmes izteica par inženiertīklu komunikācijām un telpu aprīkojumu un labiekārtojumu (parks, terase un iekšpagalms). Ekspertus pārsteidza arī labi saglabātā katlumāja, kas nodrošina siltumapgādi ne vien pansijā, bet visā ciematā.

     Skates „Gada labākā būve Latvijā 2017” žūrijas komisijas priekšsēdētājs, Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grinbergs uzsver: „Priecē lielais pieteikumu skaits no dažādiem Latvijas reģioniem. Kaut Latvijā pērn būvēts mazāk nekā 2016. gadā, kvalitāte ir ļoti augsta.” Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume iezīmē žūrijas lielo darbu: „Ir izskatīti dokumenti. Objektus Rīgā apmeklējām trīs dienas, bet Vidzemē – divas. Plus trīs dienas būvēm Zemgalē, Latgalē un Kurzemē. Tas ir ārkārtīgi apjomīgs un atbildīgs sabiedriskais darbs, ko veic žūrija.” Kopumā žūrijas sastāvā ir 44 augstas raudzes eksperti no 23 nozares sabiedriskajām organizācijām, publiskās pārvaldes institūcijām un  augstskolām.

     Skates fināls notiks RTU Arhitektūras fakultātē 20. martā, bet skates uzvarētāju apbalvošana un Latvijas un ārvalstu būvnieku, būvmateriālu ražotāju, projektētāju, inženieru dalīšanās pieredzē Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 28. martā veidos „Būvniecības dienu”. Pagājušajā gadā „Būvniecības dienu” apmeklēja vairāk nekā 900 dalībnieku.

     Vairāk informācijas mājaslapā – www.gadabuve.lv


Pansija „Mūsmājas „Dižkoks”” izvirzīta valsts nozīmes skates „Gada labākā būve Latvijā 2017” otrajai kārtai
Pansija „Mūsmājas „Dižkoks”” izvirzīta valsts nozīmes skates „Gada labākā būve Latvijā 2017” otrajai kārtai
Pansija „Mūsmājas „Dižkoks”” izvirzīta valsts nozīmes skates „Gada labākā būve Latvijā 2017” otrajai kārtai
Pansija „Mūsmājas „Dižkoks”” izvirzīta valsts nozīmes skates „Gada labākā būve Latvijā 2017” otrajai kārtai