Dvietes palienes informācijas centrā „Gulbji” aicina uz muzikāli literāru sanākšanu

Dvietes palienes informācijas centrā „Gulbji” aicina uz muzikāli literāru sanākšanu

***10. augustā plkst. 15.00 Dvietes palienes informācijas centrā „Gulbji” gaidīsim uz muzikāli literāru sanākšanu „Bitīt’ sērsti aicināja” kopā ar stāstniekiem Baibu, Stefanu un Daini.