Dvietē svinēja Baltā galdauta svētkus

titulbilde     4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā – Dvietē tika iedibināta jauna tradīcija – svinēt Baltā galdauta svētkus. Pasākumu organizēja Latgales audžuģimeņu atbalsta biedrība Muna sāta”, biedrība Dvietes vīnogas” un Dvietes kultūras nams.

    Svētki tika atklāti ar 10 ozolu stādīšanu, tos stādīja: Glaudānu audžuģimene; biedrība Dvietes vīnogas”; biedrība Mednieku kolektīvs Dviete””; biedrība Dvietiņa”; Ilūkstes novada atzinības rakstu saņēmēji; senioru kopa Saulriets”; jaunākie” Dvietes iedzīvotāji – Šervinsku ģimene; dzimtas saglabātāji, jaunie zemnieki – Kriškijānu ģimene; Ilūkstes novada pašvaldības pārstāves – Ilūkstes novada kultūras centra direktore Sandra Stašāne un Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Plone; Dvietes pagasta pārvaldes pārzine Iveta Plone.

Pasākums notika Dvietes parka teritorijā, Ošleju” mājas pagalmā. Dvietiete Zane Melāne apmeklētājiem pastāstīja par 4. maija svētku vēsturi. Dvietes pagasta pārvalde godināja Kriškijānu ģimeni, kas saņēma Pateicības rakstu par dzimtas gara saglabāšanu, vairošanu un nodošanu jaunajai paaudzei. Dvietiete Olga Dronka iepazīstināja klātesošos ar Balto galdautu svētku būtības pirmssākumiem. Dvietiete Vanda Rimša piedāvāja apskatīt izstādi Fotoaparāti un kameras”. Dzirnavās” tika demonstrēta spēlfilma Ceplis”. Apmeklētājiem bija iespēja izvizināties ar laivu, ko nodrošināja laivinieki Rihards Miltiņš un Ludvigs Gronskis. Audžuģimenes priecēja ar mājās sagatavotiem skečiem. Visi klātesošie tika cienāti pie Baltajiem galdiem”.

Pasākuma otrā daļa turpinājās mājā Vidzemnieki”, kur notika radošās darbnīcas, dejas, rotaļas un cienāšanās ar zupu, ko organizēja Glaudānu ģimene.

Paldies visiem, kas iesaistījās pasākuma organizēšanā, norisē. Īpašs paldies Pēterim Makaveckim, kas nodrošināja muzikālo noformējumu, saimniecēm, biedrības Dvietes vīnogas” pārstāvēm, kuras nodrošināja Balto galdu”, pagalma noformēšanu un cienasta sarūpēšanu, un Ērikai Kuncei par fotostūrīša zīmējuma izveidošanu.

 

 

Dvietes kultūras nama vadītāja

Marija Setkovska

 

Glaudanu audzugimene

pagasta parvalde

laivinieki

kino