Dvietē notika pasākums „Sasildīsimies Meteņos”

Dvietē notika pasākums „Sasildīsimies Meteņos”

      Meteņdiena ir jauna gada sākums latviešiem, tad visas vecās lietas – Jāņu vainagus, Adventes vainagus – sadedzina, lai būtu daudz veselības nākamajā gadā. 10. februārī Dvietē tika atzīmēta Meteņdiena, kur tika piekopta šī tradīcija.

     Kā vēstī ticējums, lai lopiņi labi klausa un bagāta raža būtu, Meteņdienā ir jābrauc ciemos. Tālab pie mums uz Dvieti atbrauca kaimiņpagasta pašdarbnieki – Bebrenes folkloras kopa „Ritam”, kas ar jaukām dziesmām un jestrām rotaļām iepriecināja apmeklētājus.

   Pieturoties pie tradīcijām, noskaidrojām, ka arī Meteņos velk bluķi tāpat kā Ziemassvētkos un katrs pie tā pieskaras, lai atstātu visas savas pagājušā gada nebūšanas, lai tās aiziet.

     Pasākuma gaitā tika izspēlētas dažādas atrakcijas, daudzveidīgās izdarībās varēja piedalīties ikviens – minēt mīklas, izvizināties ar poniju vai zirga kamanās, kā arī vienkārši – ar ragaviņām vai slēpēm.

    Tā kā pēc Meteņiem tuvojas Pelnu trešdiena, arī mūsu pasākumā tika pieminēta šī tradīcija, un jaukās kaziņas (Olga Glaudāne un viņas audžumeitenes), apmeklētājiem nemanot, kāra pelnu maisiņus, lai ir laime un veselība ikvienam.

     Pēc lustēšanās apmeklētāji tika pacienāti ar gardām pankūkām, ko sarūpēja biedrības „Dvietes vīnogas” un „Dvietiņa”. Ar piparmētru tēju un gardo Meteņdienas putru, ko gatavoja Dace Aleksejeva.

     Noslēgumā Meteņtēvs (Jānis Voitkevičs) aicināja visus palīdzēt aizgaiņāt Ziemu.

     Paldies visiem par atbalstu, palīdzību un sadarbību!

 

Dvietes kultūras nama vadītāja

Marija Setkovska

    


Dvietē notika pasākums „Sasildīsimies Meteņos”
Dvietē notika pasākums „Sasildīsimies Meteņos”
Dvietē notika pasākums „Sasildīsimies Meteņos”
Dvietē notika pasākums „Sasildīsimies Meteņos”
Dvietē notika pasākums „Sasildīsimies Meteņos”
Dvietē notika pasākums „Sasildīsimies Meteņos”