Dvietē durvis vērs daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs „Mūsmājas „Dižkoks””

IMG 0138       Ar Svēto Misi Dvietes katoļu baznīcā, nelielu koncertu, gaišām pārdomām un stiprinājuma vārdiem 27. maijā Dvietē pulcējās novada ļaudis un viesi, lai būtu kopā lielajā priekā un gandarījumā par daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra „Mūsmājas „Dižkoks”” izveidi bijušās Dvietes pamatskolas ēkā.

Svinīgajā notikumā centru iesvētīja Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis kopā ar bijušo Ilūkstes pareizticīgo draudzes pārzini tēvu Ambroziju, Dvietes katoļu draudzes priesteri Edvardu Zaksi un Subates katoļu draudzes prāvestu Andreju Skadiņu. Ekselence, Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, Dvietes pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Plone un SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” vadītāja Zane Buceniece-Zīberga pārgrieza simbolisko lentu. Tika svinīgi atklāta arī centra plāksne, ko rotā uzraksts „Mūsmājas „Dižkoks””.

Tās ir Mūsmājas”, kas gaidīs ļaudis, kuros varbūt būs spēka zudums, un varbūt ļaudis, kuri vēlēsies izgaisināt arī vientulības sajūtu, te būs drošs patvērums. „Dižkoks” – īpašs nosaukums, – kā simbols cilvēka dzīves gājumam. Nesot ilga un varena mūža simbolu, arī centra fasādi rotā koka stilistisks attēls.

Bīskaps Edvards Pavlovskis centra darbiniekiem novēlēja kalpot ar pacietību un mīlestību, bet sirmgalvjiem, kuri vecumdienas vadīs Mūsmājās – bieži teikt vienkārši „paldies”.

Kā jau iepriekš tika ziņots, lai nodrošinātu racionālu bijušās Dvietes pamatskolas ēkas izmantošanu, pasargājot to no bojājumu draudiem, kā arī, lai attīstītu iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai, pagājušajā gadā tika pieņemts lēmums par pašvaldības līdzekļiem izbūvēt daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru. Telpu atjaunošanas darbi tika uzsākti šī gada janvārī, un šobrīd atbilstoši prasībām ir pilnībā atjaunotas un labiekārtotas dzīvojamās telpas. Centrā iekārtoti 24 numuriņi, nodrošinot 42 vietas. Katrā numuriņā ir viss nepieciešamais (tai skaitā – sanitārais mezgls, pieejams internets, televīzija utt.). Ir ārsta un fizioterapeita kabineti, atsevišķa mazgāšanās telpa, ēdamzāle, virtuve. Ēkas iekšpagalmā izveidota terase un labiekārtojuma elementi (soliņi, šūpoles, puķu dobes). Iekārtota centra apkārtne, dārzā – košumkrūmi, krūmāji, augļkoki.

Darbus veica SIA „Jēkabpils PMK” (vadošais būvdarbu vadītājs – Māris Dimants, būvdarbu vadītāji – Andris Buks, Valērijs Barhatovs, arhitekti – Ineta Buka un Līva Dimante)

Dvietes sociālo pakalpojumu centrs „Mūsmājas „Dižkoks”” ne vien nodrošinās ar augsta līmeņa pakalpojumiem, bet arī radīs 16 jaunas darba vietas, un nav mazsvarīgi atzīmēt, ka jau tagad ir liela interese par iespējām izmantot centra pakalpojumus. Paredzēts, ka centrs darbu uzsāks vasaras otrajā pusē.

      Vairāk foto skatīt fotogalerijā.

      Video ieskats: https://www.youtube.com/watch?v=yuP7jEbyB1g

IMG 0185

IMG 0319

IMG 0335

IMG 0390

IMG 0422

IMG 0440

IMG 0485

IMG 0593