Dvietē apskatāma ceļojošā izstāde par grāfu Plāteru-Zībergu kultūrvēsturisko mantojumu

      Esiet laipni aicināti pāršķirstīt vēstures lappuses un iepazīt to cilvēku dzīves stāstus, kas ietekmējuši mūsu novada un pagastu vēsturi! Aprīlī Dvietes pagasta novadpētniecības materiālu krātuves telpās viesojas ceļojošā izstāde „Grāfu Plāteru-Zībergu kultūrvēsturiskais mantojums Daugavpils novadā”.

      Izstādes veidotāji – biedrība „Lixten” sadarbībā ar Skrindu dzimtas muzeju. Izstāde atspoguļo informāciju par senās grāfu dzimtas darbību Kalupē, Nīcgalē, Vabolē, Līksnā. Dvietes pagasta novadpētniecības materiālu krātuves vadītāja Ērika Kunce izstādi papildinājusi ar diviem jauniem stendiem par grāfu Plāteru-Zībergu darbību Dvietē. Maija sākumā izstāde ceļos tālāk.