Dvietē aizvadīts pasākums „No grauda sākas dzīvība…”

2     23. jūlijā Dvietes parka Dzirnavu” ēkā notika pēcpusdienas pasākums No grauda sākas dzīvība…”. Laikam ejot, pasaule mainās. Mēs kļūstam tuvāki senajām tradīcijām, ieviešam arī jaunas. Tradīcijai piemīt sava vērtība, labā doma, spēks. Caur tradīciju mēs kļūstam labāki, stiprāki. Tieši tāpēc tika organizēts netradicionāls pasākums par graudu un tā pielietojumu ikdienas dzīvē.

     Uz pasākumu tika uzaicinātas saimnieces, lai dalītos savā talantā, hobijā. Saimnieces: Olga Dogžina, Maira Krievāne, Rita Stapkeviča un Iveta Kriškijāne apmeklētājiem pastāstīja savu stāstu par cepšanas priekiem, kā arī prezentēja savus līdzpaņemtos izstrādājumus, – tie bija gan maize, gan pīrādziņi, gan arī plātsmaizes. Viens no apmeklētājiem – Pēteris Graudiņš – pastāstīja, kā viņš mājas apstākļos ir darījis kvasu.

Pasākumu kuplināja skanīgas dziesmas, ko izpildīja ansamblis Sidrabrasa” no Ilūkstes (vadītāja Jadviga Midere). Apmeklētāji labprāt dziedāja līdzi sev zināmās dziesmas.

Pasākuma noslēguma varēja apskatīties senlietu priekšmetus, kuri iepriekš atradās Paula Sukatnieka mājā Apsītes”, kā arī informatīvos stendus, kas tika izveidoti Dvietes novadpētniecības materiālu krātuvē.

Cienājoties ar pankūkām, pienu, maizi, kvasu, tēju (brīvdabā vārītu uz ugunskura), šķiet, ka pasākums ir izdevies. Kopīgiem spēkiem uzturēsim šo tradīciju, lai nezustu kopības sajūta! Tikai kopā mēs varam popularizēt savu novadu, savu Dvieti, savas prasmes…

Liels paldies par atbalstu un palīdzību Ērikai Kuncei, Vandai Gronskai, Intai Vaitkunai, Vijai Zviedrānei un Lienei Greļevskai.

 

Dvietes kultūras nama vadītāja

Marija Setkovska

 

3

4

5