Dvietē aizvadīta Senioru pēcpusdiena

1    21. oktobrī Dvietes kultūras namā notika pasākums Senioru un invalīdu atpūtas pēcpusdiena”. Pasākumā pulcējās vairāk nekā trīsdesmit senioru, viņiem tika veltīts neliels koncerts. Koncertā piedalījās Dvietes vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs Dviete” (vadītāja Anita Meikšāne) un Rubenes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs Rasa” (vadītāja Inta Tomāne). Koncertu vadīja Līga Ostrovska.

    Pēc koncerta seniorus aicinājām pie skaisti klātiem galdiem, kas tika sarūpēti ar novada pašvaldības un ZS Saliņas” finansiālo atbalstu. Paldies jaukajiem muzikantiem – Dainim un Jānim no Špoģiem – par muzikālo noformējumu. Vēlos pateikties arī par jauko noformējumu Kristīnei Lapai un Ivetai Kriškijānei un par palīdzību pasākuma organizēšanā – Ivetai Plonei, Lienei Greļevskai, Intai Vaitkunai, Inārai Muncei un Dacei Aleksejevai.

Pasākumā viesojās Ilūkstes novada Sociālā dienesta vadītāja Ingūna Svarāne, kura aicināja seniorus iesaistīties pasākumā sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā, ko organizē Sociālais dienests.

Pēcpusdiena noritēja sirsnīgā un patīkamā gaisotnē. Tika sumināti tie seniori, kuri šogad svinēja (vai svinēs) savas apaļās un pusapaļās jubilejas, un tie ir: Heinrihs Babrāns (06.01.) – 75 gadi; Regīna Malaševska (10.01.) – 80 gadi; Veronika Lazdovska (21.01.) – 75 gadi; Regīna Jakovicka (13.02.) – 65 gadi; Voldemārs Riekstiņš (19.07.) – 80 gadi; Valērijs Zujevs (30.10.) – 60 gadi; Olga Dronka (10.11.) – 70 gadi, kā arī Vladimirs Hodinskis (22.10.).

 

Dvietes kultūras nama vadītāja

 Marija Setkovska

 

3

4

14

21

23