Digitālās nedēļas pasākumi Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā

Digitālās nedēļas pasākumi Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā

     No 19-23.martam Latvijā jau 9.reizi notiek Digitālā nedēļa (agrākais nosaukums E-prasmju nedēļa), ko organizē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.  Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā 26. un 27.martā  Ilūkstes 1.vidusskolas 12.klašu skolēniem notika apmācības “Kā lietot elektronisko kopkatalogu”.

     Pasākuma laikā, skolēni tika iepazīstināti kā lietot un atrast vajadzīgo informāciju  izmantojot datoru, mobilos telefonus un mobilo aplikāciju.  Skolēniem ātrāks un labāk izmantojams līdzeklis bija mobilais telefons. Izmantojot savu mobilo telefonu, skolēni apguva bibliotēku informācijas sistēmas „ALISE” elektroniskā kopkataloga mobilās versijas izmantošanas iespējas. Skolnieki, pieslēdzoties no mobilā telefona bibliotēkas e-katalogam www.livani.biblioteka.lv, veica dažādus uzdevumus grāmatu meklēšanā un to publiskošanā sociālajos tīklos, uzzināja par grāmatu pasūtīšanas, rezervēšanas, atteikšanās iespējām un citiem pakalpojumiem.

     Izmantojot  „Quick Response” (QR) kodu var pieslēgties bibliotēkas katalogam. QR kods ir divdimensiju svītrkods kas satur lielu informācijas apjomu. Bibliotēkas lietotāji kodu var nolasīt ar sava mobilā tālruņa – viedtālruņa – palīdzību. Lai viedtālrunis nolasītu QR kodu ir jābūt instalētai svītrkodu nolasīšanas programmai. Pietuvinot svītrkodam  kods tiks automātiski nolasīts un atkodēts un  tālāk saglabājot  atkodēto informāciju telefonā dodieties  uz norādīto bibliotēkas  elektronisko katalogu kur varat pasūtīt sev  vajadzīgo grāmatu .

     Mobilā versija lasītājiem dod iespēju ne tikai mobilajai ierīcei piemērotā saskarnē veikt meklēšanu katalogā un pasūtīt izvēlēto izdevumu, bet autorizētajiem lietotājiem piekļūt savam kontam un veikt grāmatas izsnieguma termiņa pagarinājumu vai atteikumu, uzzināt, kādi izdevumi lasītājam ir izņemti no bibliotēkas, kad tie jāatgriež atpakaļ bibliotēkā. Par autorizētiem lietotājiem var kļūt tikai bibliotēkas lasītāji , tāpēc nāciet uz bibliotēku, pierakstieties,  un izmantojiet  elektronisko kopkatalogu attālināti.

  Ināra Valpētere, Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas direktore

.


Digitālās nedēļas pasākumi Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā
Digitālās nedēļas pasākumi Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā
Digitālās nedēļas pasākumi Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā