Deju festivāls “Mans stāsts” pulcē novada dejotājus.

Deju festivāls “Mans stāsts”  pulcē novada dejotājus.

Mācību gada pēdējās dienās Ilūkstes novada bērni un jaunieši tikās deju festivālā “Mans stāsts”, kurš iezīmē skolēnu gatavošanos Latvijas simtgadei. Pasākuma ideja: kopā būšanas prieks un darboties griba ir labākā dāvana valstij dzimšanas dienā.

Festivāla ietvaros dejotāji ne tikai gatavojās deju koncertam, kurā demonstrēja savu dejotprasmi, bet arī radoši darbojās pedagogu vadītajās meistarklasēs: veidoja Latvijas kontūru, latvju zīmes un saktas, mācījās jaunas dejas, zīmēja, apguva dziesmu angļu valodā un iemācījās jaunu rotaļdeju.

Pateicamies Ilūkstes novada pašvaldībai un BJC vadītājai Vandai Rimšai par atbalstu pasākuma organizēšanā.

A.Pabērza, novada izglītības iestāžu

direktoru vietn. audzināšanas darbā MA vadītāja

 


Deju festivāls “Mans stāsts”  pulcē novada dejotājus.
Deju festivāls “Mans stāsts”  pulcē novada dejotājus.