Dejotāju atskaites punkts paveiktajam mācību gada laikā

Dejotāju atskaites punkts paveiktajam mācību gada laikā

      27.aprīlī Ilūkstes novada skolu tautas deju kolektīvi sanāca uz koncertu-skati, kas  ir kā atskaites punkts paveiktajam mācību gada laikā, kad redzams, cik daudz un kādā kvalitātē izdarīts, cik cītīgi apmeklēti mēģinājumi un ar kādu atdevi dejots, kāds ir gala rezultāts un tas, pie kā vēl jāpiestrādā, jāpieslīpē, jānostiprina.” Šī deju skate bija arī sava veida ceļazīme uz skolēnu deju svētkiem  Ilūkstes  estrādē š.g. 24.maijā”, teic Ilūkstes novada deju kolektīvu virsvadītāja Dace Parša.

      Dejotāju raito soli vēroja un vērtēja žūrija – Iveta Miloslavska ( deju skolotāja no Daugavpils), Sandra Stašāne  (Ilūkstes novada kultūras centra  vadītāja). Koncertu vadīja Ilūkstes 1.vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā Andželika Pabērza.

      Žūrijas vērtējums bija atbilstošs dejotāju sniegumam :

Augstāko pakāpi saņēma  Ilūkstes 1.vidusskolas 8.-9.klases un 4.-5.klases deju kolektīvi “Ance ”( vadītāja Dace Parša)

Pirmo pakāpi saņēma – Ilūkstes 1.vidusskolas 2.-3.klases un 6.-7.klases deju kolektīvi “Ance ”( vadītājas  Dace Parša un Anita Meikšāne)

Otro pakāpi saņēma Bebrenes VP vidusskolas deju kolektīvs  “Ciku caku”, (vadītāja Sandra Voitkeviča)

Trešo pakāpi saņēma Subates pamatskolas 1.-4.klašu un 5.-8.klašu deju kolektīvi ( vadītāja Inese Ziediņa), Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas1.-4.klašu deju kolektīvs ”Dzirkstelīte ” (vadītāja Līga Kūliņa)

      No sirds sakām paldies par vingro dejas soli, par dāvāto prieku un emocionālo gandarījumu visiem dejotājiem, par atbalstu viņu vecākiem, skolotājiem, skolu direktoriem!

      Skates noslēgumā visiem deju kolektīviem tika pasniegti Diplomi un saldie kliņģeri no Ilūkstes novada pašvaldības .

Vanda Rimša

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore


Dejotāju atskaites punkts paveiktajam mācību gada laikā
Dejotāju atskaites punkts paveiktajam mācību gada laikā
Dejotāju atskaites punkts paveiktajam mācību gada laikā
Dejotāju atskaites punkts paveiktajam mācību gada laikā
Dejotāju atskaites punkts paveiktajam mācību gada laikā
Dejotāju atskaites punkts paveiktajam mācību gada laikā
Dejotāju atskaites punkts paveiktajam mācību gada laikā
Dejotāju atskaites punkts paveiktajam mācību gada laikā
Dejotāju atskaites punkts paveiktajam mācību gada laikā
Dejotāju atskaites punkts paveiktajam mācību gada laikā
Dejotāju atskaites punkts paveiktajam mācību gada laikā
Dejotāju atskaites punkts paveiktajam mācību gada laikā