Svinēsim Latvijas svētkus, dāvinot Latvijai grāmatu „Manas pēdas novadā” un sakot paldies fotogrāfiju un dzejas autoriem

Svinēsim Latvijas svētkus, dāvinot Latvijai grāmatu „Manas pēdas novadā” un sakot paldies fotogrāfiju un dzejas autoriem

***Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienu, aicinām būt kopā svinīgajā pasākumā „Mēs Latvijai”, kas notiks 16. novembrī plkst. 19.00 Ilūkstes Kultūras namā.

***Šogad, ieejot mūsu valsts jau otrajā gadu simtenī, kā īpašu veltījumu Latvijai, Ilūkstes novadam un katram, kura sirds savā atvērtībā plaukst priekā uz savu dzimto pusi, dāvinām novadnieku foto un dzejas grāmatu „Manas pēdas novadā”, tādēļ svinīgajā pasākumā teiksim paldies visiem, kuri iesaistījās tās radīšanā. Paldies fotogrāfiju autoriem: Agrim Elertam, Lienei Jakubaņecai, Andrim Ķerubinam, Annai Strupulei, Mārtiņam Strupulim, Kristīnai Aksjutai, Sarmītei Bogdanovičai, Ērikam Braslim, Elzai Timšānei, Jurgitai Grubertei, Pāvelam Formanickim, Skaidrītei Azarstarpei, Zandai Lisovskai, Viktoram Malaševskim, Madarai Pavlovskai, Lāsmai Zeltiņai, Ivaram Skudram un dzejas autoriem: Janai Vagulānei, Laimai Buķei, Valijai Sutiņai-Zutiņai, Stefānijai Lazdānei, Jānim Valtervitenheimam, Dzintrai Ozolai, Vandai Krastiņai, Marijai Baltmanei, Ērikai Keivomeģei, Broņislavai Dzenei, Albertam Kreņevskim, Andrai Gaigalai, Dzidrai Svirkovičai, Ilmāram Mežaraupam, Dzintrai Krievānei, Zinaīdai Ķederei.

***Pēc svinīgā pasākuma – balle  (lūdzam rezervēt galdiņus jau iepriekš, līdz 12. novembrim, zvanot uz tālr. 26433584).

 

Būsim kopā un svinēsim Latvijas svētkus, verot gaismas logus savās sirdīs un mājās!

Lai sargā Latviju mūsu mīlestības un uzticības spēks!