Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” izsludina sabiedriskā labuma projektu konkursu

Kaimini partneriba   Biedrība „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi”” izsludina sabiedriskā labuma projektu iesniegšanas 4. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai.

Kopējais izsludinātais finansējums ir EUR 210 611,87. Projekta iesniegšanas termiņš – 4. oktobris. Vairāk informācijas – biedrības mājaslapā.