Daugavpilī pētniecisko darbu lasījumos piedalās Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolēns

Daugavpilī pētniecisko darbu lasījumos piedalās Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolēns

      2. martā Daugavpils Valsts ģimnāzijā notika XII Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi krievu valodā kā svešvalodā. Lasījumos piedalījās izglītojamie no Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils 12. vidusskolas, Rēzeknes 3. vidusskolas, Dagdas vidusskolas, Līvānu 1. vidusskolas, Malnavas koledžas un no citām skolām. Tika piedāvāts plašs zinātniski pētniecisko darbu klāsts valodā, literatūrā, kulturoloģijā. Darbi bija ļoti interesanti. Pasākums noritēja augstā līmenī.

      No mūsu skolas lasījumos piedalījies 10. klases izglītojamais Aivars Eihmanis ar zinātniski pētniecisko darbu „Mūsdienu laikrakstu virsrakstu ekspresivitāte”, kurš ar augstu atbildības sajūtu un personisko redzējumu vispusīgi atklāja sava izstrādātā darba galvenās tēzes, zinoši atbildot arī uz uzdotajiem jautājumiem.

    Izglītojamais par savu veikto darbu saņēma pateicības rakstu par veiksmīgu sniegumu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos krievu valodā kā svešvalodā. Gūtā pieredze ir gandarījums par paveikto un stimuls turpmākajiem radošajiem meklējumiem. Pateicību saņēma arī izglītojamā skolotāja – konsultante mag. phil. Tamāra Riekstiņa.

 

Humanitāro zinātņu mācību priekšmetu

MK vadītāja Zinaīda Ķedere

 

 


Daugavpilī pētniecisko darbu lasījumos piedalās Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolēns
Daugavpilī pētniecisko darbu lasījumos piedalās Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolēns
Daugavpilī pētniecisko darbu lasījumos piedalās Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolēns