Cik maksāsim par atkritumiem 2018.gadā?

Cik maksāsim par atkritumiem 2018.gadā?

2016. gada decembrī Saeima pieņēma grozījumus „Dabas resursu nodokļu likumā”, paredzot to, ka ar katru nākamo gadu dabas resursu nodoklis (DRN)  tiek paaugstināts. 2017.gadā likme par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu pieauga no EUR 12,00 līdz EUR 25,00, šogad, t. i., ar 2018. gada 1. janvāri, likme par vienas tonnas atkritumu apglabāšanu no esošajiem EUR 25,00 tiek paaugstināta uz EUR 35,00.

 

Kopš 2013. gada atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Ilūkstes novada teritorijā sniedz SIA „EKO LATGALE”. Pamatojoties uz Saeimas pieņemtajiem grozījumiem, SIA „EKO LATGALE” paaugstina atkritumu apsaimniekošanas tarifu no EUR 14,64 par m3 uz EUR 16,40 par m3 .

 

Maksa tiek aprēķināta šādi:    

Esošais atkritumu apsaimniekošanas tarifs Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā ir EUR 12,35 par m3. 1 m3 sadzīves atkritumu svars atbilstoši publiskā iepirkuma piedāvājumam – 176 kg jeb 0,176 tonnas. 1 tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa pieaugums – EUR 23,00 (neieskaitot PVN). DRN summa esošajā tarifā ir EUR 2,11 par 1 m3 (EUR 12,00 x 0,176 t). DRN summa tarifā pēc paaugstināšanas būs EUR 6,16 par 1m3   (EUR 35,00 x 0,176 t). 1 m3 sadzīves atkritumu apglabāšanas izmaksu pieaugums – EUR 4,05 (neieskaitot PVN).

 

Jaunā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa aprēķins: EUR 12,35 – EUR 2,11 + EUR 6,16 = EUR 16,40

 

Iedzīvotājiem jārēķinās, ka, pamatojoties uz Saeimas pieņemtajiem likuma grozījumiem atkritumu apsaimniekošanas izmaksas pakāpeniski paaugstināsies arī nākamajos gados: 2019. gadā – EUR 43,00 un 2020. gadā – EUR 50,00. Savukārt bīstamajiem atkritumiem un ražošanas atkritumiem, kas ir uzskatāmi par bīstamiem, nodokļa likme par tonnas apglabāšanu 2018. gadā būs EUR 50,00, 2019. gadā – EUR 55,00 un 2020. gadā – EUR 60,00.