Centrālajā bibliotēkā apskatāma izstāde „Garīgā veselība”

Gariga veseliba        Ilūkstes novada centrālajā bibliotēkā no 10. līdz 31. oktobrim apskatāma izstāde Garīgā veselība”. Izstādē būs pieejama vēl plašāka informācija par depresiju, tās pazīmēm un veidiem.

     Izstāde organizēta, īstenojot Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Nr. 9.2.4.1/16/I/001). Tās mērķis ir uzlabot veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Plašāka informācija par projektu Veselības ministrijas mājaslapā.