Ceļā uz kopīgu, gaišu izaugsmes stāstu

titulbilde      6. maijā Ilūkstes novada pašvaldībā viesojās Latvijas Republikas Ministru prezidents Māris Kučinskis, kura vizīte iekritusi zīmīgā laikā, kad mēs šīs dienas izdzīvojam svētku noskaņā, lielu notikumu bagātībā, ar simtgades ozolu stādīšanu un citiem pasākumiem.

      4. maija svinības sākot Rīgā, akcijas „Apskausim Latviju” iedvesmots, Ministru prezidents ar kundzi šīs dienas izvēlējās pavadīt arī citviet Latvijā. Divas dienas viesojoties Latgalē, atceļā uz Rīgu, Ministru prezidents iegriezās arī Sēlijā, pie mums – Ilūkstes novadā. Šāda gaiša iniciatīva no Ministru prezidenta kļuva par spēcinošu notikumu novadā, jo deva iespēju paust novada nostāju dažādos jautājumos, kliedējot bažas un saņemot stiprinošus vārdus no Ministru prezidenta. Lai arī vizītes laiks bija ierobežots, Ministru prezidentam tika nodota svarīga vēsts, neslēpjot ne bažas un rūpes, kas rada nemieru novadā, ne ieceres un sapņus, vēl jo vairāk – Ministru prezidents klātienē varēja redzēt paveiktos darbus, redzēt novada ļaužu entuziasmu. Kā uzsvēra Māris Kučinskis, „ir patīkami viesoties kādā no novadiem, daudzās vietās, īpaši tālāk no Rīgas, kur tāpat ir sava dzīve, savi labo darbu darītāji, savi cilvēki, ja reiz ir akcija „Apskauj Latviju”, tad arī mums cilvēku starpā tādiem būtu jābūt, jo mēs tik maz sakām viens otram tos labos vārdus”.

Šajā reizē tika teikti labie vārdi un godā celti mūsu novada labo darbu darītāji. Māris Kučinskis ar Ministru kabineta Atzinības rakstiem sumināja Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktori Ēriku Šaršuni par patriotismu un inovatīvu pieeju dažādu risinājumu meklējumos profesionālās un vispārējās izglītības attīstībā, pildot Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktores pienākumus un veicinot skolas un novada atpazīstamību. Atzinības raksts par atbildības sajūtu un profesionalitāti augsta izglītības līmeņa nodrošināšanā, dzīvesgudru vērtību un stipru darba tikumu nodošanā skolēniem, pašaizliedzīgi pildot Ilūkstes 1. vidusskolas direktores pienākumus, tika pasniegts arī Ilūkstes 1. vidusskolas direktorei Veltai Šternai.

Zīmīgi, ka šo augsto apbalvojumu saņēma tieši skolu direktores, jo mūsu novadā izglītība ir viens no svarīgākajiem stūrakmeņiem. Tieši tādēļ šajā īsajā vizītes laikā uz tikšanos ar Ministru prezidentu bija aicināti izglītības iestāžu un pagastu pārvalžu vadītāji. „Mums ir sazarojis bagāts izglītības tīkls,” tiekoties ar Ministru prezidentu uzsvēra pašvaldības vadība, „trīs vidusskolas, divas pamatskolas, Mūzikas un mākslas skola, Sporta skola – viss, kas ar izglītību saistās. Faktiski bijām valstī pirmie, kas pārņēma profesionālo skolu. Esam vēsturiski pateicīgi par pirmās brīvvalsts laikā uzceltajām skolām: Ilūkstē – ģimnāzija, Eglainē – skola, Bebrenē – Lauksaimniecības skola. Mēs vēsturiski atceramies šos dižos darbus un ceram, ka visu spēsim saglabāt. Pašlaik skolu slēgšana novadā nedraud, bet satraukumu rada tās direktīvas, kas nāk no augšas.”

Skaidra ir pašvaldības nostāja – noteikumus izglītības jomā nevar pielīdzināt kā pilsētām, tā laukiem, kam piekrita arī Ministru prezidents, informējot, ka, lai arī notiek izglītības iestāžu izvērtēšana un tiek veidota karte, kas var būt arī neiepriecinoša, bet tie ir sausi statistikas dati, un nav pamata satraukumam, jo jebkuri jautājumi izglītības jomā tiks risināti kopīgās sarunās ar pašvaldībām, meklējot kopsaucēju.

Pašvaldības vadība Mārim Kučinskim uzsvēra: „Esam satraukušies arī par iespējamajām izmaiņām teritoriālajā ziņā. Daugavpils aizēno Ilūkstes lomu. Mums ir sapnis, ka Ilūkstei pienāktos statuss – reģionālas nozīmes centrs, un tas nav tikai nosaukums, tās ir plašākas iespējas attīstībai, izaugsmei. Mēs lepojamies ar savu novadu, kas ar grūtībām tapa. Esam atjaunojoši Ilūkstes apriņķa ģerboni, jo Ilūkste savulaik bija Ilūkstes apriņķa galvaspilsēta. Šis statuss dod milzīgu spēku, un mēs šo spēku stiprinām, esam pašpietiekami, mums ir visas iestādes, kas vien ir vajadzīgas cilvēkam. Mēs esam savas identitātes meklējumos, mums pamatā sirds ir Sēļu zemē, tādēļ sadarbojamies ar Sēlijas novadu pašvaldībām, esam izveidojuši savu apvienību, kuras spēks pieņemas.” Pēc Ministru prezidenta domām, šī nostāja ir augstu vērtējama, pašvaldības argumenti gan tagad, gan iepriekš ir pārliecinoši.

Tikšanās reizē premjers skaidroja arī citus jautājumus, kas skar minimālās algas celšanu, drošības jautājumus, apstiprināja to, ka arī turpmāk tiks apgūtas Eiropas fondu naudas.

Ministru prezidenta viesošanās bija vēl viena no reizēm, kas ļāva mums par sevi atgādināt, reize, kad mums pierādīt – vārdi un darbi pie mums iet roku rokā, Ilūkstes novadam ir skaidra nostāja nākotnei, un, lai arī valstī gaidāmas pārmaiņas un dažādi „pārsteigumi”, kā uzsvēra Ministru prezidents, mums par to nav jābaidās, ir jāturpina doties pa iesākto ceļu.

 

 

IMG 8411maza

IMG 8421maza

IMG 8425maza

IMG 8484maza

IMG 8538maza